Bài 31 : Kinh tế Châu Phi (tiếp theo) - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

1. Vẽ biểu đồ tròn thể cơ cấu GDP năm 2013 phân theo nhóm ngành kinh tế của một số nước châu Phi theo bảng số liệu dưới đây. Qua biểu đồ, nhận xét về cơ cấu GDP của những nước này.

Bảng 3. Cơ cấu GDP của một số nước ở châu Phi năm 2013 phân theo nhóm ngành kinh tế

(Đơn vị: %)

Nước Tổng số Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ
Xu-đăng 100 28,1 21,7 50,2
Ê-ti-ô-pi-a 100 45,0 11,9 43,1
Cộng hòa Nam Phi 100 2,3 29,9 67,8

2. Chọn câu đúng và ghi chữ cái đầu câu vào vở, sửa những câu chưa đúng cho phù hợp với nội dung bài học.

a) Nền kinh tế châu Phi phát triển theo hướng chuyên môn hóa phiến diện.

b) Nền kinh tế châu Phi phụ thuộc vào thị trường bên ngoài.

c) Công nghiệp châu Phi chiếm vị trí chủ đạo.

d) Cây công nghiệp nhiệt đới được trồng trong các đồn điền theo quy mô nhỏ.

đ) Phần lớn các nước châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển.

e) Kinh tế đối ngoại của các nước châu Phi phát triển nhanh với các mặt hàng đa dạng

g) Sản phẩm xuất khẩu của các nước châu Phi là máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực

h) Các tuyến đường sắt quan trọng ở châu Phi chủ yếu phục vụ cho hoạt động xuất khẩu.

D-E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG

Sưu tầm thông tin về nền văn minh sông Nin rực rỡ do người Ai Cập xây dựng ở thời cổ đại.

Được cập nhật 20 tháng 11 2019 lúc 21:56 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.