Bài 31: Giống vật nuôi

Trần Nguyễn Bảo Quyên
8 tháng 5 2020 lúc 21:41

hãy lấy một số ví dụ về giống vật nuôi và điền những dặc điểm ngoại hình của chúng vào bảng sau:

STT Tên giống vật nuôi Đặc điểm ngoại hình dễ nhận biết nhất
1 Bò sữa Màu lông trắng xen kẽ với đen
2 Lợn Ỉ Tai to, bụng xệ
3 Vịt cỏ Tầm vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn, dễ nuôi, lông có nhiều màu khác nhau
4 Bộ lông tơ mịn bao phủ khắp người.
5 Thỏ

Tai dài, có lông mao bao phủ

#trannguyenbaoquyen
Bình luận (0)
︵✰Ah
3 tháng 5 2020 lúc 17:00

Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như: chọn đối tượng vật nuôi thích hợp, với qui mô đàn hợp lý, chọn giống có chất lượng cao, xây dựng chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật; đầu tư thức ăn đủ số lượng, chất lượng cao và cho ăn, uống đúng qui định; chăm sóc chu đáo; phòng trị bệnh nghiệm ngặt; tiêu thụ sản phẩm kịp thời; ghi chép theo dõi các khoản thu, chi và điều chỉnh các khoản chi mua vật tư khi thị trường biến động lớn theo hướng có lợi; quay vòng vốn nhanh và giảm các khoản vốn vay vv…

Bình luận (0)
Phạm Hoài Châu
17 tháng 3 2020 lúc 20:08

kiểm tra năng suất (kiểm tra cá thể)

Bình luận (0)
{__Shinobu Kocho__}
13 tháng 3 2020 lúc 14:58

Có hai phương pháp đang được dùng là:

- Chọn lọc hàng loạt: dựa vào tiêu chuẩn đã định trước, rồi so sánh sức sản xuất của từng các thể vật nuôi trong đàn, lựa chọn từ trong đàn những các thể đạt tốt giữ lại làm giống

- Kiểm tra năng suất.: trong cùng một điều kiện chuẩn và thời gian nuôi dưỡng, chọn những cá thể vật nuôi tốt đạt tiêu chuẩn định trước giữ lại làm giống

~~~Learn Well lai châu~~~

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN