Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Nguyễn Quang Kiên
19 tháng 5 2020 lúc 8:31

Vì theo định luật Sác lơ : V1 = V2 có hệ thức P/ T = hằng số

=> P tỉ lệ thuận với T

Nên khi T tăng 2 lần thì P cũng tăng 2 lần

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
2 tháng 5 2020 lúc 20:35

Câu 13: Một bình nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 0,118kg nước ở 20 độ C. Thả vào bình một miếng sắt 0,2kg đã được đun nóng tới 75 độ C. Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt, biết nhiệt dung riêng của nhôm là 920J/kgK; của nước là 4180J/kgK; và của sắt là 460J/kgK.

A. 47.5 độ C

B. 24.84 độ C

C. 56.21 độ C

D. 34.44 độ C

Bình luận (0)
Điêu Minh Sơn
2 tháng 5 2020 lúc 21:05

B

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
2 tháng 5 2020 lúc 20:33

Câu 9: Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là SAI?

A. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

B. Một vật lúc nào cũng có nội năng do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.

C. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.

D. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng

Bình luận (0)
Điêu Minh Sơn
2 tháng 5 2020 lúc 21:05

Chọn B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN