Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

nguyen thi vang
21 tháng 4 lúc 12:16

undefined

Bình luận (0)
Phong Thần
19 tháng 4 lúc 17:30

Trang này không tồn tại ạ. Em ko tìm thấy trang.

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
20 tháng 3 lúc 21:31

\(\dfrac{p_1}{T_1}=\dfrac{p_2}{T_2}\Rightarrow p_2=\dfrac{p_1T_2}{T_1}=\dfrac{1.\left(273+273\right)}{273}=2atm\)

Đáp án: A

Bình luận (0)
Karik-Linh
20 tháng 3 lúc 20:59

p2=p1T2\T1=2.315\293=2,15atm

 
Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
20 tháng 3 lúc 21:34

\(\dfrac{p_1}{T_1}=\dfrac{p_2}{T_2}\Rightarrow p_2=\dfrac{p_1T_2}{T_1}=\dfrac{2.315}{293}=2,15atm\)

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
20 tháng 3 lúc 21:35

\(p_2=\dfrac{p_1T_2}{T_1}=\dfrac{2.315}{293}=2,15atm\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN