BÀI 3. Trung Quốc

Sách Giáo Khoa
Sách Giáo Khoa 26 tháng 1 2020 lúc 22:59

*Ưu điểm của cuộc cách mạng Tân Hợi:

- Cách mạng lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hơn 2000 năm ở Trung Quốc, thiết lập một nhà nước Cộng hòa - Trung Hoa dân quốc.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc và có ảnh hưởng đáng kể đối với phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 27 tháng 1 2020 lúc 11:53

Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đánh đổ quân Mãn Thanh, thành lập trung hoa dân quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Châu Á.

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Hoàng
Nguyễn Việt Hoàng 27 tháng 1 2020 lúc 18:39

Ưu điểm của cuộc cách mạng tân hợi năm 1911:

+ Lật đổ chế độ phong kiến tàn bạo và đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền. + Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc và 1 số nước Châu Á

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 27 tháng 1 2020 lúc 12:16

nguyên nhân bùng nổ cách mạng tân hợi (1911):

- Do mâu thuẩn giữa nhân dân với chế độ phong kiến và đế quốc - Do nhà Mãn Thanh trao quyền khai thác đường sắt cho bọn đế quốc, bán rẻ lợi ích dân tộc

Cuộc c/m Tân Hợi 1911 thất bại do Tôn Trung Sơn nhượng chức cho Viên Thế Khải

=>c/m thất bại

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Hoàng
Nguyễn Việt Hoàng 1 tháng 2 2020 lúc 18:56

Nguyên nhân: do phẫn uất trước nạn tham nhũng của quan quân nhà Thanh và sự bất lực của triều đình phong kiến Mãn Thanh trước các nước đế quốc xâm lược

Bình luận (0)
Kim Jisoo
Kim Jisoo 31 tháng 10 2019 lúc 22:46

Đáp án: B

hahaChúc bn học tốtvui

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 6 tháng 10 2019 lúc 10:29

- Thân thế: Ông sinh ngày 12 tháng 11 năm 1866, ở tỉnh Quảng Đông trong một gia đình nông dân khá giả.

- Tiểu sử: + Năm 13 tuổi, ông đến học ở Honolulu tại tiểu bang Hawaii

+ Năm 1883, ông trở về nước

+ Năm 1886 ông học Trường Đại học Y khoa Hương Cảng

+ Năm 1892, ông trở thành bác sĩ

+ Sau đó thấy tình cảnh đất nước bị các đế quốc chia xé, ông bỏ nghề y theo con đường chính trị.

+ Năm 1894, Tôn Trung Sơn sang tiểu bang Hawaii tại Hoa Kỳ tập hợp Hoa kiều cùng chí hướng thành lập Hưng Trung hội với tôn chỉ đánh đổ phong kiến Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa.

+ Năm 1905, Tôn Trung Sơn hợp nhất Hưng Trung hội với một số tổ chức trong nước lập thành Trung Quốc Đồng minh hội do ông làm Tổng lý.

+ Từ 1905 đến năm 1911 Trung Quốc Đồng minh hội tổ chức nhiều cuộc binh biến ở các tỉnh miền Nam nhưng không thành công. Ngày 10 tháng 10 năm 1911

+Ngày 29 tháng 12 năm 1911, Tôn Trung Sơn về nước, được đại hội đại biểu các tỉnh họp ở Nam Kinh đề cử làm Đại Tổng thống lâm thời.

+ Ngày 1 tháng 1 năm 1912, ông tuyên thệ nhậm chức Đại Tổng thống Lâm thời Trung Hoa Dân Quốc tại Nam Kinh.

Bình luận (0)
๖ۣۜMavis❤๖ۣۜZeref
๖ۣۜMavis❤๖ۣۜZeref 31 tháng 1 2019 lúc 7:34

A. Do thiếu sự đoàn kết của nhân dân.

B. Do sự đàn áp quá mạnh mẽ của các nước đế quốc.

C. Do thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí.

D. Do thiếu sự lãnh đạo thống nhất và thiếu sự đoàn kết của nhân dân.

Bình luận (0)
Minh An
Minh An CTV 31 tháng 1 2019 lúc 18:51

2. Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của các phong trào chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?

A. Do thiếu sự đoàn kết của nhân dân.

B. Do sự đàn áp quá mạnh mẽ của các nước đế quốc.

C. Do thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí.

D. Do thiếu sự lãnh đạo thống nhất và thiếu sự đoàn kết của nhân dân.

Bình luận (0)
Flash Dora
Flash Dora 31 tháng 1 2019 lúc 19:32

2. Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của các phong trào chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?

A. Do thiếu sự đoàn kết của nhân dân.

B. Do sự đàn áp quá mạnh mẽ của các nước đế quốc.

C. Do thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí.

D. Do thiếu sự lãnh đạo thống nhất và thiếu sự đoàn kết của nhân dân.

Chúc bn hoc tốt!!!!!!!!^^

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN