Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 4 tháng 1 lúc 12:37

Phương trình hóa học :

\(Na_2CO_3 + 2HCl \to 2NaCl + CO_2 + H_2O\)

Theo PTHH :

\(n_{HCl} = 2n_{CO_2} = 2.\dfrac{3,36}{22,4} = 0,3(mol)\\ \Rightarrow V_{HCl} = \dfrac{0,3}{2} = 0,15(lít)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 4 tháng 1 lúc 12:14

Thuốc chữ P có thành phần là nhôm phot phat. Dưới tác động của axit clohidric trong dạ dày, chất này tan chậm tạo thành Nhôm Clorua.Lượng Nhôm Clorua này được hấp thụ và nhanh chóng được thận đào thải ra ngoài.

Công dụng :

- Giảm bớt nồng độ axit trong dạ dày.

- Hỗ trợ việc điều trị bệnh lý về dạ dày.

Phương trình hóa học xảy ra :

\(AlPO_4 + 3HCl \to AlCl_3 + H_3PO_4\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 28 tháng 12 2020 lúc 22:15

a) PTHH: \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\uparrow\)  (1)

                \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\uparrow\)  (2)

b) Ta có: \(\Sigma n_{H_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

Gọi số mol của Mg là \(a\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(1\right)}=a\)

Gọi số mol của Zn là b \(\Rightarrow n_{H_2\left(2\right)}=b\)

Ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,4\\24a+65b=17,8\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,2\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=\dfrac{0,2\cdot24}{17,8}\cdot100\%\approx26,97\%\\\%m_{Zn}\approx73,03\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
truongvinamilk12
truongvinamilk12 27 tháng 12 2020 lúc 14:48

\(4Cl_2+4H_2O+H_2S\rightarrow H_2SO_4+8HCl\)

Bình luận (0)
truongvinamilk12
truongvinamilk12 27 tháng 12 2020 lúc 14:48

\(4Cl_2+4H_2O+H_2S\rightarrow H_2SO_4+8HCl\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 27 tháng 12 2020 lúc 17:31

\(Cl_2+H_2O⇌HCl+HClO\)

(PT này ở bài Clo trong SGK)

Bình luận (0)
Trần Thu Uyên
Trần Thu Uyên 20 tháng 7 2016 lúc 11:12

PTHH: 2Al  +  3H2SO4   --->   Al2(SO4)3  +  3H2

Ag không phản ứng với HCl vì trong dãy hoạt động hóa học thì Ag đứng sau H.

=> \(n_{H_2}=\frac{13,44}{22,4}=0,6\) (mol)

Theo PTHH: \(n_{Al}=\frac{2}{3}n_{H_2}=\frac{2}{3}.0,6=0,4\) (mol)

=> mAl = 0,4.27 = 10,8 (g)

=> mAg = 12 - 10,8 = 1,2(g)

Bình luận (0)
Đinh Duy Như Ý
Đinh Duy Như Ý 3 tháng 8 2017 lúc 20:41

a)PTHH: 2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2

(mol) 2 3 1 3

(mol) 0,4 <-- 0,6 <-- 0,2 <-- 0,6

nH2= V/22,4 = 13,44/22,4 = 0,6(mol)

mAl=n.M= 0,4.27 = 10,8(g)

%mAl = mAl/mhh.100% = 10,8/12.100% = 90%

b) mH2SO4 = n.M = 0,6.98=58,8(g)

mddH2SO4 = 58,8.100%/7,35 = 800(g)

VddH2SO4=mdd/D = 800/1,025= 780,48(ml)

Bình luận (0)
diuhuyn
diuhuyn CTV 20 tháng 12 2020 lúc 13:54

Đổi: \(200ml=0,2l\)

\(n_{NaOH}=C_{M_{NaOH}}\cdot V_{dd_{NaOH}}=2\cdot0,2=0,4mol\)

\(2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+4H_2O\)

\(0,4----0,2---\left(mol\right)\)

Theo phương trình: \(n_{NaOH}=2n_{H_2SO_4}=0,4mol\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,2mol\)

\(V_{dd_{H_2SO_4}}=\dfrac{n_{H_2SO_4}}{C_{M_{H_2SO_4}}}=\dfrac{0,2}{1}=0,2l=200ml\)

 

 

 

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 12 tháng 12 2020 lúc 14:51

\(n_{H_2SO_4}=0,15.1=0,15\left(mol\right)\)

PTHH: \(H_2SO_4+2NaOH\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

________0,15------->0,3_________________________(mol)

=> \(m_{NaOH}=0,3.40=12\left(g\right)\)

=> \(m_{ddNaOH}=\dfrac{12.100}{10}=120\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Mochinara
Mochinara 12 tháng 12 2020 lúc 18:06

nH2SO4=1.0,15=0,15(mol)

2NaOH + H2SO\(\rightarrow\) Na2SO+ 2H2O

   0,3   \(\leftarrow\)   0.15                                       (mol)

=> mNaOH= 0,3.40= 12(g)

=> mdung dịch NaOH 10%= \(\dfrac{12.100\%}{10\%}\)= 120(g)

 

Bình luận (0)
Trương Thị Ánh Tuyết
Trương Thị Ánh Tuyết 12 tháng 12 2020 lúc 19:06

undefined

Bình luận (0)
Monokuro Boo
Monokuro Boo 26 tháng 11 2020 lúc 19:48

- Trích mẫu thử từng dung dịch (AgNO3, K2SO4, KOH, HCl) cho tác dụng với quỳ tím.

+ Mẫu thử nào hóa đỏ: HCl

+ Mẫu thử nào hóa xanh: KOH

+ Mẫu thử nào không có phản ứng: AgNO3 và K2SO4

- Tiếp tục đem 2 mẫu thử (AgNO3 và K2SO4) đem đốt

+ Mẫu thử nào hóa tím: K2SO4

\(\Rightarrow\) Mẫu thử còn lại là AgNO3

Mình chỉ làm theo suy nghĩ của mình, nếu sai thì mình xin lỗi bucminh

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 26 tháng 11 2020 lúc 19:50

- Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử.

- Cho quỳ tím lần lượt vào các ống nghiệm chứa các chất. Ta qua sát:

+ Qùy tím hóa xanh -> Ống nghiệm chứa dung dịch KOH

+ Qùy tím hóa đỏ -> Ống nghiệm chứa dung dịch HCl

+ Qùy tím không đổi màu -> Ống nghiệm chưa dung dịch K2SO4 và ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3.

- Cho dung dịch HCl vừa nhận biết được vào lần lượt 2 ống nghiệm không làm quỳ tím đổi màu, ta quan sát thấy:

+ Xuất hiện kết tủa trắng -> Kết tủa đó là AgCl -> Chất ban đầu trong ống nghiệm là AgNO3.

PTHH: AgNO3 + HCl -> AgCl (kết tủa trắng) + HNO3

+ Không xuất hiện hiện tượng gì -> Chất ban đầu trong ống nghiệm là K2SO4.

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 26 tháng 11 2020 lúc 20:58

e tưởng AgNO3 làm quỳ tím hóa đỏ chứ ??

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 12 tháng 11 2020 lúc 21:59

Bạn xem lại đề bài !!!

Bình luận (0)
Quỳnh Anh Nguyễn
Quỳnh Anh Nguyễn 11 tháng 11 2020 lúc 20:52

Mình chỉ ghi đại ý, bạn tự trình bày chi tiết nha!!

1. Cho 4 chất trên t/d lần lượt với quỳ tím

- Na2SO4: quỳ tím k đổi màu

- H2SO4, HCl: quỳ tím hóa đỏ

- KOH: qt hóa xanh

=> Nhận biết được KOH và Na2SO4

2. Cho H2SO4 và HCl t/d lần lượt với BaCl2

- H2SO4: xuất hiện kết tủa trắng

PTHH: H2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 + 2HCl

- HCl k xảy ra hiện tượng

=> Phân biệt được H2SO4 và HCl

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN