Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

@Anh so sad
@Anh so sad 1 tháng 1 lúc 11:10
Các bước nhập công thức được thực hiện lần lượt như sau :Bước 1:Chọn ô cần nhập công thức.Bước 2 : Gõ dấu =Bước 3: Nhập công thức.Bước 4: Nhấn phím Enter hoặc nháy chuột vào nút này để kết thúc.
Bình luận (0)
Nguyễn Duy Thành
Nguyễn Duy Thành 23 tháng 12 2020 lúc 20:01

Ô tínhÔ tính là trang tính đc chia thành các hàng các cột ,  miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột là ô tính dùng để chứa dữ liệu. Dải lệnh formulas: Công thức (Formulas)  một biểu thức tính giá trị của một ô. Các hàm được định nghĩa trước và đã có sẵn trong Excel

Bình luận (0)
Trần Đinh Phương Anh
Trần Đinh Phương Anh 23 tháng 12 2020 lúc 20:01

Ô tínhÔ tính là trang tính đc chia thành các hàng các cột ,  miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột là ô tính dùng để chứa dữ liệu. Dải lệnh formulas: Công thức (Formulas)  một biểu thức tính giá trị của một ô. Các hàm được định nghĩa trước và đã có sẵn trong Excel.

Bình luận (0)
Minh Trần Kim
Minh Trần Kim 25 tháng 12 2020 lúc 9:34

Ô tính ( gọi tắt ô ): Vùng giao nhau giữ một cột và một hàng.

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 14 tháng 12 2020 lúc 22:18

Nếu ta sử dụng địa chỉ của ô tính trong công thức kết quả sẽ được tự động cập nhật khi nội dung các ô thay đổi.

Bình luận (0)
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt 14 tháng 12 2020 lúc 22:23

1.Nếu ta sử dụng địa chỉ của ô tính trong công thức kết quả sẽ được tự động cập nhật khi nội dung các ô thay đổi.

2.Khi nhập hàm vào 1 ô tính,giống như với mọi công thúc khác, dấu = ở đầu là kí tự bắt buộc.

Bình luận (0)
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt 14 tháng 12 2020 lúc 22:24

Lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức

    – Thực hiện nhanh và chính xác

    – Kết quả sẽ tự động cập nhật khi giá trị trong ô tính thay đổi

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 18 tháng 11 2020 lúc 21:09

Các thành phần chính trên trang tính:

-Hộp tên: là ô ở góc trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ ô được chọn.

-Khối: là 1 nhóm các ô liền kề nhau taọ thành hình chữ nhật. Khối có thể là 1 ô, 1 hàng, 1 cột hay 1 phần của hàng, của cột.

-Thanh công thức: cho biết nội dung ô được chọn.

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 18 tháng 11 2020 lúc 19:17

Trong một khối được chọn, ô được kích hoạt có nền màu trắng, khác với ô màu nền của các ô khác trong khối và là ô đầu tiên ta chọn.

Bình luận (0)
Diệp Anh Hà
Diệp Anh Hà 6 tháng 11 2020 lúc 21:20

mik tìm hong ra đáp án bucminh

Bình luận (0)
Nguyễn Hiền Thục
Nguyễn Hiền Thục 17 tháng 11 2020 lúc 19:23

=A1^2 x 3,14

chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN