Bài 3: Một số tính chất của đất trồng

Sunflower
16 tháng 12 2020 lúc 20:41

-Vì Đất thịt nhẹ và đất thịt trung bình có chế độ thấm nước, nhiệt độ, không khí điều hoà thuận lợi cho các quá trình lý hoá xảy ra trong đất. Dễ dàng cày bừa làm đất.

Bình luận (0)
Sunflower
16 tháng 12 2020 lúc 20:21

- Không bỏ đất hoang. 

- Luôn có sản phẩm để thu hoạch.

 - Chọn cây trồng phù hợp với đất.

 - Cây sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao.

 - Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo. 

- Sớm có thu hoạch, qua sử dụng đất sẽ được cải tạo nhờ làm đất, bón phân, tưới nước…

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
5 tháng 12 2020 lúc 19:08

+ Đất có độ pH <6,5 là đất chua

+ Đất có độ pH lớn hơn 7,5 là đất kiềm

Bình luận (0)
👉Vigilant Yaksha👈
2 tháng 11 2020 lúc 20:38

Đất trông gồm 3 thành phần: rắn, lỏng, khí

Tỉ lệ phần trăm các hạt cát, limon, sét quyết định thành phần cơ giới của đất

Bình luận (0)
Huyền Trang
3 tháng 11 2020 lúc 20:16

Đất trồng gồm 3 thành phần : khí , lỏng và rắn .

Tỉ lệ phần trăm các hạt cát , limon , sét quyết định thành phần cơ giới của đất

Bình luận (0)
vũ thị thanh thương
1 tháng 11 2020 lúc 20:55

-Nói đến độ phì nhiêu của đất

-Thành phần cát và đất có trong 2 loại trên

Bình luận (0)
QuangDũng..☂
1 tháng 11 2020 lúc 14:46
Độ pH dùng để phân biệt các loại dung dịch hay đặc tính của từng loại dung dịch. Theo quy ước thì độ pH của nước chuẩn nhất có giá trị = 7.
Bình luận (0)
Dương Hoàng Thùy
31 tháng 10 2020 lúc 15:42

-Đất chua: Là đất có độ pH < 6.5. - Đất kiềm: Là đất có độ pH > 7.5. - Đất trung tính: Là đất có độ pH từ 6.6 đến 7.5.

Bình luận (0)
Suzie Waston
26 tháng 9 2020 lúc 7:56

Giúp với ạ....

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN