Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 22 tháng 12 2020 lúc 12:43

Đề yêu câu gì vậy em?

Bình luận (0)
YingJun
YingJun 20 tháng 12 2020 lúc 21:10

Gọi n là hóa trị của R \(\left(1\le n\le4\right)\)

Công thức của hợp chất khí là: RHn

Ta có: \(\dfrac{M_R}{n}=\dfrac{94,12\%}{5,88\%}=16\\ \Rightarrow M_R=16n\)

Nếu n=1 thì MR=16 => loại

Nếu n=2 thì MR=32 => R là Lưu huỳnh (S)

Nếu n=3 thì MR=48=> loại

Nếu n=4 thì MR=64=> loại

Vậy R là Lưu huỳnh (S)

Bình luận (0)
Huỳnh Châu Ngọc
Huỳnh Châu Ngọc 1 tháng 12 2020 lúc 20:27

Các bạn giúp mình đi! Mà bài này là bài lớp 8 á chứ không phải lớp 10 đâu do mình bấm nhầm á.Mong các bạn thông cảm và giúp mình :)

Bình luận (0)
Võ Ngọc Bích
Võ Ngọc Bích 12 tháng 10 2020 lúc 22:59

Mn giúp mình với ạ

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 13 tháng 10 2020 lúc 13:41

Phần trăm đồng vị 35Cl = x, thì % đồng vị 37Cl = 100 - x Ta có:

Bình luận (0)
Chemis P
Chemis P 12 tháng 10 2020 lúc 12:21

Khối lượng 1 đvC là:

\(1đvC=\frac{1,9926.10^{-23}}{12}=1,66.10^{-24}\left(g\right)\)

\(m_{Ca}=40đvC=40.1,66.10^{-24}=6,64.10^{-23}\)

Bình luận (0)
Bích Huyên Trần Thị
Bích Huyên Trần Thị 8 tháng 10 2020 lúc 15:56

Gọi số khối của đồng vị 3 là x.

%Mg(x)=100%-78,99%-10%=11,01%

Ta có công thức như sau:

\(A\)=\(\frac{A_{Mg\left(24\right)_{ }}\times\%_{Mg\left(24_{ }\right)}+A_{Mg\left(25\right)}\times\%_{Mg\left(25\right)}+A_{Mg\left(x\right)}\times\%_{Mg\left(x\right)}}{100}\)(A có dấu gạch chân trên đầu nha bạn!)

↔24,31=\(\frac{24\times78,79+25\times10+A_{Mg\left(x\right)_{ }}\times11,01}{100}\)

↔2431=\(24\times78,99+25\times10+A_{Mg\left(x\right)}\times11,01\)

↔2431=1895,76 + 250+ AMg(x)\(\times\)11,01

→AMg(x)=26(u)

Vậy số khối của đồng vị 3 là 26(u).

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN