Bài 3. Con lắc đơn

hhy-chy
Thượng tá -
21 tháng 12 2020 lúc 14:22

\(S=l.\alpha_0\Rightarrow\alpha_0=\dfrac{5}{245}=\dfrac{1}{49}\left(rad\right)\)

\(\omega=\sqrt{\dfrac{g}{l}}=\sqrt{\dfrac{9,8}{2,45}}=2\left(rad/s\right)\)

Phương trình viết theo li độ góc: \(\alpha=\dfrac{1}{49}\cos\left(2t+\pi\right)\left(rad\right)\)

Phương trình theo li độ dài: \(S=5\cos\left(2t+\pi\right)\left(cm\right)\)

Bình luận (0)
Hà Đức Thọ
Trung tá -
26 tháng 11 2020 lúc 15:13

Tần số là số dao động con lắc thực hiện trong 1s.

\(\Rightarrow f = \dfrac{3}{6}=0,5(Hz)\)

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
6 tháng 11 2020 lúc 17:20

Ủa cái này có công thức rồi mà?

\(\alpha_0^2=\alpha^2+\frac{v^2}{gl}\Leftrightarrow0,08^2=0,04^2+\frac{v^2}{9,8.1}\Rightarrow v=...\left(m/s\right)\)

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
24 tháng 10 2020 lúc 18:00

Quỹ đạo coi như đường thẳng thì cứ dao động điều hòa mà chém thôi :)

\(T=1s\Rightarrow\omega=2\pi\left(rad/s\right)\)

\(A=\frac{4}{2}=2\left(cm\right)\)

Từ t=0 đến t=1/3 s thì vật quét được 1 góc là: \(\varphi=\omega t=2\pi.\frac{1}{3}=\frac{2\pi}{3}\left(rad\right)\)

\(\Rightarrow x=\frac{\sqrt{3}}{2}A\)

\(A^2=x^2+\frac{v^2}{\omega^2}\)

\(\Rightarrow W_d=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}.0,2.\omega^2\left(A^2-x^2\right)=...\left(J\right)\)

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
15 tháng 10 2020 lúc 22:47

\(S_0^2=S^2+\frac{v^2}{\omega^2}\Leftrightarrow4^2=3,2^2+\frac{v^2}{5^2}\Rightarrow v=...\)

\(W_d=\frac{1}{2}mv^2=...\)

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
20 tháng 9 2020 lúc 2:06

Áp dụng công thức sau: \(T=2\pi\sqrt{\frac{1}{g}}=...\) bạn tự giải nốt

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN