Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 15. Một taxi rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều.Sau 1 phut1taxi đạt được vận tốc 45km/h

a)Tính gia tốc taxi

b)Tính quãng đường mà taxi đi được trong 1 phút đó

c)Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu taxi sẽ đạt đến vận tốc 72km/h

Câu 16.Khi ô tô đang chạy với vận tốc 72km/h thì tài xế tắt máy hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau 20s thì vận tốc ô tô là 36km/h. Tính:

a)Gia tốc của ô tô và quãng đường ô tô chạy trong khoảng thời gian đó

b)Sau bao lâu ô tô dừng lại

c)Tính quãng đường ô tô đi từ lúc hãm phanh đến lúc dừng

Câu 17.Một đoàn tàu bắt đầu rời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều.Sau khi chạy được 1,5km thì đoàn tàu đạt vận tốc 36km/h.Tính vận tốc đoàn tàu sau khi chạy được 3km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga

Câu 18.Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với gia tốc không đổi 4m/s2 và vận tốc ban đầu -10m/s.

a)Sau bao lâu thì chất điểm dừng lại?

b)Tiếp sau đó chất điểm chuyển động như thế nào

c) Vận tốc của nó lúc t=5s là bao nhiêu

Câu 19. Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu trên máng nghiêng và torng giây thứ 5 nó đi được quãng đường bằng 36cm

a)Tính gia tốc viên bi chuyển động trên mái nghiêng

b)Tính quãng đường bi đi được sau 5 giây kể từ khi nó bắt đầu chuyển động

Câu 20. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc đầu là 18km/h.Trong giây thứ 5,vật đi được quãng đường là 5,9m

a)Tính gia tốc của vật

b)Tính quãng đường vật đi sau khoảng thời gian là 10s kể từ khi vật bắt đầu chuyển động.

Được cập nhật 23 tháng 10 lúc 20:14 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.