Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

Ann Vũ
3 tháng 10 2018 lúc 16:35

(a+b)2 -\(\dfrac{x}{y}\)

\(\dfrac{b}{a^2+c}\)

\(\dfrac{a^2}{\left(2b+c\right)^2}\)

\(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\cdot3+\dfrac{1}{3}\cdot4+\dfrac{1}{4}\cdot5\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
23 tháng 11 2020 lúc 21:09

uses crt;

var x:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap x='); readln(x);

writeln(x,' chia 3 lay du la: ',x mod 3);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
14 tháng 11 2020 lúc 20:10

uses crt;

var phan,thanh,tuan,tong,sck:longint;

begin

clrscr;

tuan:=30000;

thanh:=tuan*2;

phan:=thanh-10000;

tong:=tuan+thanh+phan;

sck:=(tuan+thanh+phan) div 7;

writeln('So cay kem mua duoc la: ',sck);

writeln('So tien con du la: ',tong-sck);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
15 tháng 11 2020 lúc 9:37

Mình chưa hiểu ý hỏi của bạn cho lắm.

Bình luận (1)
Trần trung hiếu
18 tháng 11 2020 lúc 21:13

Là sao hả bạn?? mình chưa hiểu câu hỏi bucminh

Bình luận (0)
Lê Gia Linh
8 tháng 11 2020 lúc 15:41

a. (a-b)/(c-d)+a*a

b. a*a - 1/2 - (3+1)/2

c. ((x-1)*(x-1)) - ((y-2)*(y-2))

d. a×x² + b×x+c

e. 1:x-a:5×(b+a)

f. (a²+b)×(1+c²)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
8 tháng 11 2020 lúc 12:57

a) \(\frac{a-b}{c-d}+a^2\)

=(a-b)/(c-d)+sqr(a)

b) \(a^2-\frac{1}{2}+\frac{3+1}{2}\)

=sqr(a)-1/2+(3+1)/2

c) \(\left(x-1\right)^2-\left(y-2\right)^2\)

=(x-1)*(x-1)-(y-2)*(y-2)

d) \(a\cdot x\cdot x+b\cdot x+c\)

\(=ax^2+bx+c\)

e) 1/x-a/5*(b+a)

\(=\frac{1}{x}-\frac{a}{5}\cdot\left(b+a\right)\)

f) (a*a+b)*(1+c*c)

\(=\left(a^2+b\right)\left(c^2+1\right)\)

Bình luận (0)
Huỳnh Thanh Nguyên
1 tháng 11 2020 lúc 15:49

y=8

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
1 tháng 11 2020 lúc 7:59

uses crt;

var a,b,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

t:=a+b;

writeln('Tong cua hai so ',a,' va ',b,' la: ',t);

readln;

end.

Bình luận (0)
[3][5][A] / MjnH pRo
28 tháng 10 2020 lúc 16:41

Câu 1: NFC được viết tắt từ cụm từ nào?

A. Near Field Communication

B. Near Field Computer

C. Narrow Field Communication

Câu 2: Chiếc điện thoại nào sau đây được trang bị cảm biến vân tay ở cạnh bên?

A. Google Pixel 4

B. LG G8X ThinQ

C. Sony Xperia 5

Câu 3: Thư mục bảo mật là tính năng được tích hợp trên điện thoại thông minh của?

A. OnePlus

B. Motorola

C. Samsung

Câu 4: Apple là nhà sản xuất điện thoại đầu tiên loại bỏ cổng cắm tai nghe 3.5 mm trên điện thoại?

A. Đúng

B. Sai

Câu 5: Android ban đầu được thiết kế cho nền tảng nào?

A. Digital cameras

B. Laptops

C. Smartphones

Câu 6: Chiếc điện thoại trong ảnh là?

A. OnePlus 7T

B. Asus Zenfone 6

C. Samsung Galaxy Note 10

Câu 7: Giao diện Android tùy chỉnh dưới đây có tên là gì?

A. OnePlus OxygenOS

B. Samsung One UI

C. HTC Sense

Câu 8: Công ty nào sở hữu quyền sản xuất và bán điện thoại dưới thương hiệu Nokia?

A. TCL Communication

B. BBK Electronics

C. HMD Global

Câu 9: Chiếc điện thoại Android đầu tiên được công bố vào năm nào?

A. 2008

B. 2005

C. 2010

Câu 10: Cái nào sau đây không phải là codec (bộ mã hóa và giải mã) Bluetooth?

A. aptX

B. NPU

C. LDAC

Bình luận (0)
Vũ Trần Phong Hải
3 tháng 11 2020 lúc 22:32

1 A

2 C

3 C

4 A

5 A

6 và 7 làm gì có ảnh mà trả lòi .-.

8 C

9 A (không chắc)

10 B

P/S : Cái này có liên quan đến tin 8 à ? hay đây là link ? https://www.thegioididong.com/tin-tuc/hack-nao-tra-loi-dung-het-10-cau-hoi-nay-trong-vong-60-giay-1263954

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
17 tháng 10 2020 lúc 19:46

a) sqr(sqr(sqr(x))+3)-2/(sqr(x)*x)+sqr(2x+1)

b) a*x*x*x+3*sqr(a)*x+3*a*sqr(x)+a*x+c

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
18 tháng 10 2020 lúc 7:54

sqr là hàm lấy bình phương nhé bạn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN