Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

phynit
Trung tá -
28 tháng 9 2016 lúc 22:13

Những chỗ sai được in đậm em nhé

program Hà 0908

uses crt;

begin

clrscr;

writeln('(2+9)(9+2)/(10+1)= '; (2+9)(9+2)/(10+1)= :4:2');

readln;

end.

Sửa lại như sau:

program Ha_0908;

uses crt;

begin

clrscr;

writeln('(2+9)(9+2)/(10+1)= ', (2+9)(9+2)/(10+1):4:2);

readln;

end.

Bình luận (8)
Nguyễn Xạ Điêu
1 tháng 10 2016 lúc 21:26

sai nhu nay 

Hà 0908 ko ';'

writeln... =;4;2'); => ko co dau ' nay nha 

Bình luận (0)
Lê Trung Kiên
11 tháng 10 2016 lúc 23:05

sai tên

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN