Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ- Ma-ri-ốt

Hồng Phúc
7 tháng 5 lúc 22:38

Theo định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt:

\(p_1.V_1=p_2.V_2\Leftrightarrow p_1.V_1=2p_1.V_2\Rightarrow V_2=\dfrac{1}{2}V_1=1\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
20 tháng 3 lúc 20:33

 Phát biểu nào sau đây đúng với nội dung định luật Bôi lơ - Ma ri ốt?

A trong quá trình đẳng áp, nhiệt độ ko đổi tích của áp suất bà thể tích của một khối lượng khí xác định là 1 hằng số

B Trong quá trình đẳng tích ở nhiệt độ ko đổi tích của áp suất bà thể tích của một khối xác định là 1 hằng số

C trong quá trình đẳng nhiệt của 1 lượng khí nhất định áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích

D trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định áp suất tỉ lệ thuận với thể tích

Bình luận (1)
^JKIES Nguyễn^
12 tháng 3 lúc 20:30

1) 1 luong khi co the tich V1 duoc nen dang nhiet, ap suat tang them 1 luong bang 0,75 ap suat ban dau. The tich V2 co gia tri la:

A. 0,57V1    B.  1,5V1            C. 0,25V1               D. 0,75V1

Bình luận (0)
Nguyễn Thái Sơn
12 tháng 3 lúc 20:32

sao ra z

Bình luận (0)

\(P1.V1=P2.V2\\ \Leftrightarrow P1.V1=1,75P1.V2\\ \Rightarrow V2=\dfrac{P1.V1}{1,75P1}\approx0,57V1\)

=>Chọn A

Bình luận (1)

Đặt áp suất của khí còn lại trong bình là x (Pa)

Quá trình đẳng nhiệt. Áp suất cần tìm:

\(P1.V1=P2.V2\\ \Leftrightarrow20.2.10^6=10.10^6+10.x\\ \Leftrightarrow x=3.10^6\left(Pa\right)\)

Không biết nhầm chỗ nào!

Bình luận (0)
Hồ Thị Tâm
10 tháng 3 lúc 15:49

trạng thái 1: V1=2 m3 ,  p1=2 atm

trạng thái 2: V2= ? , p2=1 atm

áp dụng định luật bôi-lơ-ma-ri-ốt : p1V1=p2V

\(\Rightarrow\) V2= p1V1/p2 = 4 m3

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
10 tháng 3 lúc 11:45

p1V= p2V2

=> V2 = \(\dfrac{p_1V_1}{p_2}=\dfrac{1.7}{3,5}=2m^3\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN