Bài 29 : Ôn tập chương V và VI

🍀Tâm Zi🧡
🍀Tâm Zi🧡 8 tháng 1 lúc 12:43
Nguyên nhân:+ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.+ Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, Nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang,ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.+ Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.Ý nghĩa:+ Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.Ý nghĩa lịch sử:+ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.+ Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc thời Lê sơ.
Bình luận (0)

nhà lý:ruộng đất trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu tối cao của nhà vua.Nhưng phần lớn lại do nông dân cach rác .hàng năm,dân làng chia nhau làm ruộng đất công để cày cấy và nộp thuế cho vua .

Mùa xuân hàng năm  cá vua nhà lý thường về các địa phương cày tịch điền.

nhà trần : ruộng đất công làng xã chiếm phần lớn diện tích ruộng đất trong nước và là nguồn thu nhập chính của nhà nước.các làng xã chia ruộng cho nông dân cày cấy và thu thuế.ngoài ra còn có ruộng đất của quý tộc , vương hầu (gọi là điền tranh).nhà trần còn ban thái ấp cho các vương hầu ,quý tộc.

Bình luận (1)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 24 tháng 12 2020 lúc 17:28

Sai ròi mik bảo so sánh giống và khác nhau cơ mà

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 24 tháng 12 2020 lúc 17:34

Sai ròi

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 6 tháng 12 2020 lúc 8:57

Tran chien tren song Bach dang

Cuối năm 938, đoàn thuyền chiến Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta. Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân địch vào sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.

- Lưu Hoằng Tháo hăm hở dốc quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm mà không biết.

- Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển.

- Đúng lúc triều rút nhanh, bãi cọc ngầm nhô lên, quân ta từ phía thượng lưu đánh mạnh xuống, quân mai phục hai bên bờ đánh tạt ngang. Quân Nam Hán rối loạn, xông vào đánh giáp lá cà rất quyết liệt. Quân địch bỏ thuyền chạy xuống sông, phần bị giết, phần bị chết đuối, bị hại đến quá nửa. Hoằng Tháo cũng bị thiệt mạng trong đám loạn quân.

Bình luận (0)
haizzz!!
haizzz!! 16 tháng 6 2020 lúc 19:32

ở thế kỉ XIV - XVII nha

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN