Bài 29 : Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

Thạch Ngọc Trúc Ly
Thạch Ngọc Trúc Ly 8 tháng 6 2020 lúc 12:24

Là để cai trị hoàn toàn nước ta.Cung cấp tài nguyên cho chúng.Kiếm lợi nhuận từ tô thuế của những nông dân.Từ đó,giúp Pháp phát triển hơn về tài nguyên.Thâu tóm toàn bộ thị trường nước ta.

Bình luận (0)
Thạch Ngọc Trúc Ly
Thạch Ngọc Trúc Ly 8 tháng 6 2020 lúc 13:29

Câu nói trên là của Nhuyễn Hàm

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN