Bài 29: Anken

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 16 giờ trước (18:33)

a)

CH3C(CH3)2CH2CH=CH2 : 4,4 đimetyl pent-1-en

CH3CH2C(=CH2)CH2CH3 : 2-etyl but-1-en

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 2 tháng 11 2019 lúc 12:17

\(n_X=0,09\left(mol\right)\)

\(n_{\text{Khí dư}}=n_{ankan}=0,07\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{ankan}=0,02\left(mol\right)\)

Mà:

\(n_{ankan}=n_{anken}\)

\(\Rightarrow\frac{Mankan}{Manken}=\frac{2}{7}\)

+ Ta thấy chỉ có cặp:\(\left\{{}\begin{matrix}CH4\\C4H8\end{matrix}\right.\text{Là phù hợp}\)

Bình luận (0)
Võ Thị Hoài
Võ Thị Hoài 29 tháng 7 2019 lúc 10:11

Số C > 6 thì sao là khí được bạn

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 29 tháng 7 2019 lúc 10:21

Bạn sửa lại đề là : C < 6 nhé

Gọi: CTHH của olefin là : CnH2n

n = 6.72/22.4 = 0.3 mol

m bình tăng = m olefin = 16.8 g

M = 16.8/0.3=56

<=> 14n = 56

<=> n = 4

Vậy: CTHH là : C4H8

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 29 tháng 7 2019 lúc 12:32

Số mol Olefin là:

\(n_{Olefin}=\frac{V}{22,4}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

Ta có: \(m_{bt}=m_{Olefin}=16,8\left(g\right)\)

Khối lượng trung bình của Olefin là:

\(M_{Olefin}=\frac{m}{n}=\frac{16,8}{0,3}=56\left(g/mol\right)\)

Gọi CT Olefin là: \(C_nH_{2n}\)

\(\Rightarrow12n+2n=56\)

\(\Leftrightarrow12n+2n=56\)

\(\Leftrightarrow14n=56\)

\(\Leftrightarrow n=4\)

\(\rightarrow CTPT:C_4H_8\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 1 tháng 5 2019 lúc 21:14

Gọi: CT của X: CnH2n+2

CnH2n+2 + (3n=1/2)O2 -to-> nCO2 + (n+1)H2O

1________________________n

0.1_______________________0.3

<=> 0.1n= 0.3

<=> n= 3

Vậy: CT của anken: C3H8

CTCT:

CH3-CH2-CH3

Bình luận (1)
Quang Nhân
Quang Nhân 29 tháng 4 2019 lúc 23:09

Dẫn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình đựng nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 15,4 gam. Công thức phân tử của 2 anken là:

A. C2H4 và C3H6.

B. C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10.

D. C5H10 và C6H12.

Bình luận (1)
Như Khương Nguyễn
Như Khương Nguyễn 16 tháng 4 2019 lúc 18:01

Học nhanh thế bác ơi , em còn chưa hc tới =]]

Bình luận (1)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 16 tháng 4 2019 lúc 20:22

Hidrocacbon mạch hở gồm: ankan, anken, ankin và ankadien (CT tương tự ankin)

Các hidrocacbon tác dụng với brom là: anken, ankin và ankadien)

Theo đề bài, thể tích hỗn hợp X giảm 37.5%, thoát ra 560ml (0.56l) => trong 2 hidrocacbon, có 1 hidrocacbon không tác dụng với brom => hỗn hợp X có ankan

*Chưa biết chứng minh Ankin có mặt ra sao* :((( Học nhanh quá ai kịp

Theo đề bài => VhhX = 0.56x100/(100-37.5) = 0.896l => nX = V/22.4 = 0.04 (mol)

Vankin = 0.896 - 0.56 = 0.336l

==> nAnkin = 0.015 (mol)

Ta có: nAnkin/nAnkan = 3/5

nAnkan = V/22.4 = 0.56/22.4 = 0.025 (mol)

Dx/NO = 1.175 ==> X = 32.9

nH2 = m/M = 0.03/2 = 0.015 (mol)

Theo đề bài: Ankin tác dụng vừa đủ với H2

(Mà nAnkin = nH2 = 0.015 mol)

=> xảy ra phương trình ankin + H2 => anken

CT ankan: CnH2n+2

CT ankin: CmH2m-2

CmH2m-2 + H2 => CmH2m

Pp đường chéo: suy ra

(14m-34.9)/(-14n+34.9) = 3/5

hoặc

(-14m+30.9)/(14n-30.9) = 3/5

Ta có: Ankan: CnH2n+2 (n>=1)

Ankin: CmH2m-2 (m>=2)

+

(14m-34.9)/(-14n+34.9) = 3/5

=> 70m - 174.5 = -42n + 104.7

70m + 42n = 279.2

Nếu n = 1 => m xấp xỉ 3.38857

Nếu n = 2 => m xấp xỉ 2.78857

Nếu n = 3 => m xấp xỉ 2.18857

Nếu n = 4 => m xấp xỉ 1.58857 <2: Dừng

+

(-14m+30.9)/(14n-30.9) = 3/5

=> -70m + 154.5 = 42n - 92.7

-70m - 42n = -247.2

70m + 42n = 247.2

Nếu n = 1 => m xấp xỉ 2.93

Nếu n = 2 => m xấp xỉ 2.33

Nếu n = 3 => m xấp xỉ 1.73 < 2: Dừng

P/s: Làm theo hiểu biết, <>

Từ pp đường chéo thấy sao sao, số ra lẻ quá, làm tròn thì sai số hơi nhiều

Bình luận (0)
Hung nguyen
Hung nguyen 17 tháng 4 2019 lúc 8:50

Thứ nhất đã là tác dụng vừa đủ thì có nghĩa là nó tạo ra sản phẩm cuối cùng là ankan luôn chứ không thể tạo ra anken được vì nếu tạo anken thì bản chất lượng H2 cung cấp vẫn chưa đủ vì phản ứng vẫn có thể tiếp tục diễn ra được. Theo đề bài 0,015 mol của HC tác dụng vừa đủ với 0,015 mol H2 nên HC ở đây chỉ có thể là anken không thể là ankin.

Thứ 2 tại sao hỗn hợp khí X lại có \(D_{Y/NO}=1,175\) Y là gì và Y có mối quan hệ với X như thế nào. PS: Nếu you tự giải thích được 2 vấn đề này thì có lẽ cũng không cần t giúp nữa.

Bình luận (3)
tran quoc hoi
tran quoc hoi 20 tháng 3 2019 lúc 18:46

\(C_nH_{2n}+Br_2\rightarrow C_nH_{2n-2}Br_4\)

\(n_{Br_2}=\frac{3,2}{160}=0,2\left(mol\right)=n_{anken}\)

\(M_{ankin}=\frac{8,4}{0,2}=42\left(g\right)\)

anken \(C_2H_4\) \(C_3H_6\)
M 28 42

vậy anken đó là:\(C_3H_6\)

Bình luận (0)
tran quoc hoi
tran quoc hoi 8 tháng 3 2019 lúc 19:58

1/

ta có:khối lượng bình tăng thêm bằng khối lượng anken cho vào bằng 19,6(g)

n\(_X=\frac{8,98}{22,4}\approx0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow M_{X\left(tb\right)}=\frac{19,6}{0,4}=49\left(g\right)\)\(\Leftrightarrow M_{anken}=49.2=98\left(g\right)\)

vì X gồm 2 anken liên tiếp nên có công thức lần lượt là:

\(C_nH_{2n}\)\(C_{n+1}H_{2n+1}\)

ta có:

\(14n+12\left(n+1\right)+2n+1=98\)

\(\Leftrightarrow28n=85\)

\(\Leftrightarrow n\approx3\)

vậy 2 anken đó là:\(C_3H_6\)\(C_4H_8\)

theo phương pháp đường chéo(bạn tự làm nha vì trên này khong có chức năng đó) ta có:

\(\frac{n_{C_3H_6}}{n_{C_4H_8}}=1\)\(\Leftrightarrow n_{C_3H_6}=n_{C_4H_8}=\frac{0,4}{2}=0,2\left(mol\right)\)

\(\rightarrow\%_{V_{C_3H_6}}=\%_{V_{C_4H_8}}=\frac{0,2.22,4}{8,98}.100\%=50\%\)

nếu bạn chưa biết giải phương pháp đường chéo thì có thể liên hệ mình chỉ giùm:https://www.facebook.com/hunghang.hoi.9

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN