Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

Kim Jisoo
21 tháng 12 2020 lúc 19:33

Thức ăn xanh là các loại rau xanh, cỏ tươi và thức ăn ủ xanh.

Thức ăn xanh gồm cây họ đậu (cây điền thanh, cây keo giậu,…) , bèo dâu, bèo tấm, rau muống, cây ngô non, lá su hào, bắp cải, cây lạc…

Bình luận (0)
Huyen Nguyen
21 tháng 12 2020 lúc 19:34

Rau:))

Bình luận (0)
Anhdz
21 tháng 12 2020 lúc 21:25

Rau và rau :))

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN