Bài 27. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 4 tháng 1 lúc 15:14

Hình thức Trang trại: Hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa thay thế kinh tế tiểu nông.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN