Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Đây là những câu hỏi khó (mức vận dụng cao) các bạn có thể tham khảo nhé! Cô đăng lên đây để các bạn dễ theo dõi hơn! Sau 1-2 ngày cô đăng đáp án và giải thích! 2GP cho bạn nào có giải thích chính xác nhé!

Câu 34: Cách mạng tháng Tám 1945 ở VN và cách mạng Tháng Mười ở Nga năm 1917 có điểm giống nhau nào sau đây?

A. Giải phóng các dân tộc bị áp bức.

B. Góp phần chống chủ nghĩa phát xít.

C. Xóa bỏ các giai cấp bóc lột.

D. Thành lập nhà nước công nông binh.

Câu 38. Sự phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành hai tổ chức cộng sản cuối năm 1929 chứng tỏ

A. việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam là cấp thiết.

B. phong trào công nhân bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác.

C. khuynh hướng vô sản hoàn toàn chi phối phong trào yêu nước.

D. giai cấp công nhân trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Câu 39. Điểm mới trong nội dung hội nghị trung ương 8 (5/1941) so với Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là

A. thành lập ở mỗi nước một đảng riêng để lãnh đạo cách mạng.

B. Xác định quyền lợi riêng của mỗi giai cấp phải phục tùng quyền lợi toàn dân tộc.

C. Quyết định thay khẩu hiệu cách mạng ruộng đất bằng khẩu hiệu độc lập dân tộc.

D. thành lập chính quyền nhà nước công nông binh của toàn thể dân tộc.

6 câu trả lời

Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta bàn luận tiếp về box sử nhé!

Hôm nay, mik xin được nói đến một 2 anh chàng trong làng copy à không phải nói là trong làng gây spam. Dạo gần đây, box sử có vẻ câu hỏi quá nhiều hơn so với mọi tháng, mọi năm. Không biết có tự hỏi tự trả lời không nữa. Hai thanh niên ngày hôm nay mà mình muốn nhắc đến Hoàng Minh Phúc (chính) và Team lớp A (phụ). Các bạn thử để ý xem câu hỏi sử nào cũng góp mặt 2 bạn này, không biết có phải kiến thức thật của mình không, không biết học lớp mấy rồi mà dám trả lời sử 8, 9, 10,... Hai bạn này cho mình xin bao nhiêu tuổi ở phần cmt nhé!( không cho cũng được). Để cho mọi người cực thuyết phục thì đề nghị hai bạn này trả lời những câu hỏi dưới đây. Đọc đến đây, 2 bạn này chắc đang chuẩn bị để bôi xanh chữ rồi... nhưng đừng hòng ạ, câu hỏi not trên mạng nhé! Áp dụng cách làm đối vớ bạn SGK và hellokoko:

Câu hỏi 1. Bằng những sự kiện đã học về cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, các bạn hãy giải thích và chứng minh: Tại sao sau sự kiện tháng 7 năm 1917, khả năng phát triển cách mạng bằng phương pháp hoà bình không còn nữa ? Đảng Bônsêvích đã chuyển hướng sách lược đấu tranh một cách sáng suốt như thế nào ?

Câu hỏi 2. Hãy chứng tỏ rằng trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới 1986 – 2000, đất nước Việt Nam ngày càng “tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới hiện đại”.

Câu hỏi 3. Trình bày và nhận xét nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam được đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng (1 - 1930), Đại hội Đảng toàn quốc lần II (2 - 1951) và Đại hội Đảng toàn quốc lần III (9 - 1960).

Trong tay tôi đã có lời giải, các bạn có giải đúng hay không tùy thuộc vào khả năng của các bạn nhé! Chúc các bạn may mắn

Còn nữa, đề nghị các bạn hay hỏi sử thì chịu khó tra chút đi, những câu hỏi nào cần đăng thì hãy đăng nhé! Tránh lặp lại câu hỏi.

Cái bài đăng này dựa trên một câu ca dao: Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Cứ cái đà để hai bạn này lộng hành như này thì chẳng bao lâu sẽ soán ngôi chị my thôi.

Được cập nhật 8 tháng 3 lúc 14:49 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.