Bài 27 : Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc ( 1953-1954)

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 27 tháng 6 2020 lúc 15:01

Em tham khảo!

Đến năm 1953, Pháp bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 39 vạn quân, tiêu tốn hơn 2000 tỉ phrăng.

Bình luận (0)
My Trà
My Trà 21 tháng 6 2020 lúc 22:13

16 giờ ngày 9 tháng 3 năm 1945, đại diện Nhật tới Phủ Toàn quyền của Pháp ở Sài Gòn thảo luận và chuẩn bị văn kiện về việc Pháp cung cấp gạo cho Nhật trong năm 1945. Tới 18 giờ cùng ngày, đại diện Nhật trao tối hậu thư đòi chính quyền Pháp phải trao toàn bộ quyền kiểm soát Đông Dương cho Nhật và Pháp phải trả lời trước 21h cùng ngày. Tới 21 giờ 20 phút, Pháp chưa trả lời, Nhật tiến hành tấn công Pháp. Phía Pháp không có bất kỳ sự kháng cự nào, quân Nhật nhanh chóng chiếm được Phủ Toàn quyền, giam giữ Toàn quyền Đông Dương và hầu hết các quan chức cao cấp của thực dân Pháp. Đến chiều ngày 10 tháng 3, quân Pháp đầu hàng, phát xít Nhật làm chủ các vùng đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Sài Gòn và nhiều tỉnh lỵ,… Những đơn vị quân Pháp còn cố thủ ở Cà Mau, Biển Hồ (Campuchia), một số vùng ở Bắc Đông Dương cũng lần lượt bị thất thủ, chỉ còn một số tàn quân chạy qua biên giới Việt–Trung. Với sự kiện này, lực lượng quân sự Pháp hoàn toàn tan rã, bộ máy thống trị của thực dân Pháp đầu hàng, bị cầm tù hoặc làm tay sai cho phát xít Nhật. Trên thực tế, toàn bộ Đông Dương đã trở thành thuộc địa của phát xít Nhật.

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 18 tháng 6 2020 lúc 13:38

Chiến thắng nào của quân dân ta đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va của Pháp-Mĩ?

Chiến thắng Điện Biên Phủ của quân dân ta đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va của Pháp-Mĩ

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
Nguyễn Huyền Trâm 27 tháng 5 2020 lúc 22:57

Hiệp định Genève 1954 (tiếng Việt: Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954) là hiệp định đình chiến được ký kết tại thành phố Genève, Thụy Sĩ để khôi phục hòa bình ở Đông Dương.Hiệp định dẫn đến chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp trên bán đảo Đông Dương, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương.

Bình luận (0)
Tạ Liên
Tạ Liên 24 tháng 5 2020 lúc 20:12

Cụm từ nào sau đây không phải nói về tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ?

A. Con Nhím khổng lồ của chiến trường Tây Bắc

B. Cối nghiền thịt bộ đội Việt Nam

C. Pháo đài bất khả xâm phạm

D. Bệ phóng tiến công

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 24 tháng 5 2020 lúc 9:37

Chiến thắng nào của quân dân ta đã làm phá tan hoàn toàn kế hoạch na-va của Pháp? Em có nhận xét gì về chiến thắng này

- Chiến thắng Điện Biên Phủ của quân dân ta đã làm phá tan hoàn toàn kế hoạch na-va của Pháp

- Nhận xét :

+Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).

+Chiến thắng này góp phần quyết định đập tan hoàn toàn dã tâm xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia, góp phần quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới.

+Chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX, mà ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không hề phai mờ, trái lại, những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 23 tháng 5 2020 lúc 22:12

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm phá tan hoàn toàn kế hoạch Na-va của Pháp

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
Nguyễn Huyền Trâm 23 tháng 5 2020 lúc 22:10

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN