Bài 27. Cơ năng

phynit
phynit Admin 10 tháng 5 2016 lúc 10:54

Chọn mốc thế năng ở mặt đất.

a) Cơ năng ban đầu của vật: \(W_1=m.g.h_1=0,5.10.100=500(J)\)

Tại độ cao h2 = 50m thì thế năng là: \(W_{t2}=m.gh_2=0,5.10.50=250(J)\)

Cơ năng tại vị trí này: \(W_2=W_{đ2}+W_{t2}\)

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có: \(W_2=W_1=500(J) \Rightarrow W_{đ2}=500-250=250(J)\)

b) Tại vị trí động năng bằng thế năng: 

\(W_đ=W_t\Rightarrow W=2.W_t\Rightarrow m.g.h_1=2.m.g.h_3\)

\(\Rightarrow h_3=\dfrac{h_1}{2}=\dfrac{100}{2}=50(m)\)

Bình luận (0)
Nam Tước Bóng Đêm
Nam Tước Bóng Đêm 11 tháng 5 2016 lúc 8:23

tìm độ cao khi vật chạm đất.m=0,5kg, Z= 100m g=10m/s^2

Bình luận (0)
Trinh The Anh
Trinh The Anh 23 tháng 2 2017 lúc 21:35

đan phúc

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 28 tháng 1 2016 lúc 23:04

Giải theo cách dùng định luật bảo toàn nhé.

Chọn mốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng.

Độ cao của mặt phẳng nghiêng là: \(h=L\sin30^0=5m\)

Lực ma sát tác dụng lên vật: \(F_{ms}=\mu.N=\mu.mg\cos30^0=\dfrac{\sqrt 3}{2}m\)

Cơ năng khi vật ở đỉnh mặt phẳng nghiêng là: \(W_1=m.g.h=50m\)

Cơ năng khi vật ở chân mặt phẳng nghiêng: \(W_2=\dfrac{1}{2}mv^2\)

Công của ma sát là: \(A_{ms}=F_{ms}L=5\sqrt 3 m\)

Độ giảm cơ năng bằng công của lực ma sát

\(\Rightarrow W_1-W_2=A_{ms}\)

\(\Rightarrow 50m-\dfrac{1}{2}mv^2=5\sqrt 3m\)

\(\Rightarrow 50-\dfrac{1}{2}v^2=5\sqrt 3\)

Tìm tiếp để ra v nhé hehe

Bình luận (3)
Bình Trần Thị
Bình Trần Thị 30 tháng 1 2016 lúc 0:07

anh tìm v luôn đi 

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
Bình Trần Thị 30 tháng 1 2016 lúc 0:13

ủa m ở đâu ra mà anh tính được hay thế 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 19 tháng 3 2016 lúc 14:14

Chọn mốc thế năng ở mặt đất.

a) Cơ năng của vật: \(W=\dfrac{1}{2}mv_0^2==\dfrac{1}{2}.0,5.10^2=25(J)\)

b) Vật có thế năng bằng động năng \(W_t=W_đ=\dfrac{W}{2}=\dfrac{25}{2}=12,5(J)\)

\(W_t=mgh\Rightarrow h = \dfrac{12,5}{0,5.10}=2,5(m)\)

c) Khi thế năng bằng nửa động năng: \(W_t=\dfrac{W_đ}{2}\Rightarrow W=W_đ+W_t=1,5W_đ=1,5.\dfrac{1}{2}.0,5.v^2=25\)

\(\Rightarrow v=\dfrac{10}{\sqrt{1,5}}(m/s)\)

Bình luận (0)
Violet
Violet Giáo viên 29 tháng 4 2016 lúc 9:22

M N P H 10m 30 P S

Chọn mốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng

\(MN=\dfrac{10}{\sin 30^0}=20m\)

Lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng: \(F_{ms1}=\mu mg\cos 30^0=0,1.mg.\dfrac{\sqrt 3}{2}\)

Lực ma sát trên mặt phẳng ngang: \(F_{ms2}=\mu.mg=0,1.mg\)

Cơ năng ban đầu: \(W=m.g.h=10.mg\)

Công của lực ma sát trong cả quá trình: \(A_{ms}=F_{ms1}.MN+F_{ms2}.NP=0,1.mg.\dfrac{\sqrt 3}{2}.20+0,1mg.S\)

Vật dừng lại khi cơ năng bằng 0. 

Áp dụng độ giảm cơ năng bằng công của lực ma sát ta có:

\(W-0=A_{ms}\)

\(\Rightarrow 10.mg =0,1.mg.\dfrac{\sqrt 3}{2}.20+0,1mg.S\)

\(\Rightarrow 10 =\sqrt 3+0,1.S\Rightarrow S=82,68(m)\)

Bình luận (0)
Nam Tước Bóng Đêm
Nam Tước Bóng Đêm 29 tháng 4 2016 lúc 11:29

Tìm vBvBVật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng :          PP→ + NN→ + fmsf→ms = mama→      (11ch(11) / Oy : Pcosα+N=0−Pcos⁡α+N=0           fms=μPcosα⇒fms=μPcos⁡αch(11) /Ox : Psinαfms=maPsin⁡α−fms=ma          aa  = PsinαμPcosαmPsin⁡α−μPcos⁡αm          =(sinαμcosα)g=3,43(m/s2).=(sin⁡α−μcos⁡α)g=3,43(m/s2).vBvB = 2al2al 8,3≈8,3 (m).b) Tìm tt.Vật chuyển động trên mặt ngang :          PP→ + N1N→1 + fmsf′→ms = mama→ Theo trục nằm ngang :          fms=μN1=μmgfms′=μN1=μmg          a1a1 = fmsm=μg−fms′m=−μg          a1=1,7(m/s2)a1=1,7(m/s2).          v=a1t+vB=0v=a1t+vB=0 t⇒t = vBa1=4,9(s)−vBa1=4,9(s).  

 

Bình luận (0)
Huỳnh Triệu Nhân
Huỳnh Triệu Nhân 2 tháng 5 2016 lúc 22:34

Cần nhờ giáo sư giải giúp nhé! Chứ mình bí câu này rồi.

 

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN