Bài 27. Cơ năng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. 1 vật khối lượng m = 0,5 kg được buộc vào đầu của một lò xo có độ cứng k = 200 Newton trên mét đầu kia của lò xo được giữ cố định vật m có thể chuyển động không ma sát trên một mặt phẳng nằm ngang. kéo vật tới vị trí lò xo dãn 20cm rồi thả nhẹ

a. Xác định vị trí vật có vận tốc cực đại? tính độ lớn của vận tốc này?

b. nếu như ban đầu ta cung cấp cho vật một vận tốc có độ lớn = 10 cm trên giây hãy xác định độ nén cực đại của lò xo khi này?

c. nếu như ban đầu ta cung cấp cho vật một vận tốc có độ lớn bằng 2 m trên giây hãy xác định độ nén cực đại của lò xo khi này?

2. một vật có khối lượng m = 0,5 kg được buộc vào đầu của một lò xo có độ cứng k = 200 Newton trên m đầu còn đầu kia của lò xo được giữ cố định vật m có thể chuyển động không ma sát trên một mặt phẳng nằm ngang kéo vật tới vị trí lò xo dãn 20 cm đối với chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ

a. Xác định vị trí vật có thể đạt vận tốc cực đại. tính độ lớn vận tốc này?

b. tại vị trí nào động năng bằng thế năng đàn hồi của vật tính độ lớn của vận tốc khi này?

3. 2 đề đề biết có khác nhau ko? 1 bài là kéo dãn 20cm, 1 bài là kéo dãn 20cm so với vị trí tự nhiên?

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.