Bài 27. Cơ năng

Yehudim
Yehudim 19 giờ trước (20:31)

Rồi đề bài ko cho gì ngoài chữ và chữ à bạn :D Thôi còn đỡ chứ học vật lý lượng tử nhìn số rối mắt lắm, vẫn thích chữ hơn :(

Va chạm đàn hồi là sau khi va chạm 2 ủa cầu chuyển động ngược chiều nhau

Ta sẽ sử dụng bảo toàn động lượng và động năng

\(\left\{{}\begin{matrix}m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2'\\\dfrac{1}{2}m_1v_1^2+\dfrac{1}{2}m_2v_2^2=\dfrac{1}{2}m_1v_1'^2+\dfrac{1}{2}m_2v_2'^2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_1v_1=m_1v_1'+m_2v_2'\\m_1v_1^2=m_1v_1'^2+m_2v_2'^2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_1\left(v_1-v_1'\right)=m_2v_2'\\m_1\left(v_1-v_1'\right)\left(v_1+v_1'\right)=m_2v_2'^2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow m_1.\dfrac{m_2v_2'}{m_1}.\left(v_1+v_1'\right)=m_2v_2'^2\)

\(\Leftrightarrow v_1+v_1'=v_2'\)

\(m_1\left(v_1-v_1'\right)=m_2v_2'\Rightarrow\dfrac{m_1}{m_2}=\dfrac{v_2'}{v_1-v_1'}=\dfrac{v_1+v_1'}{v_1-v_1'}\)

Bình luận (0)
Hồ Bảo Trâm
Hồ Bảo Trâm 28 tháng 6 2020 lúc 23:20

Độ dài của mặt phẳng nghiêng có cho ko bạn hoặc là góc taoj bởi mn và mặt đất á như vậy ms tính đc

Bình luận (0)
Hồ Bảo Trâm
Hồ Bảo Trâm 28 tháng 6 2020 lúc 23:30

Chọn mốc thế năng ở mặt đất

Chiều dương là chiều chuyển động của vật

Ta có:

Cơ năng tại đỉnh của mặt phẳng nghiêng là

\(W1=Wt1+Wđ_1=mgh\)

Cơ năng tại vị trí chân mặt phẳng nghiêng là:

\(W_2=Wt_2+Wđ_2=\frac{1}{2}mv^2\)

Công của ma sat:

A=-F.s

Ta có độ biến thiên của cơ năng thì bằng công của ngoại lưc < lực ma sát>

=> \(\frac{1}{2}mv^2-mgh=-F.s\)

=> \(\frac{1}{2}mv^2=-F.s+mgh\)

\(\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2\left(-F.s+mgh\right)}{m}}\)

Cái "s" đó là chiều dài của mpn nếu đề cho góc giữa mpn và mặt đát thì sử dụng lượng giác tính ra nha

Bình luận (0)
Hồ Bảo Trâm
Hồ Bảo Trâm 27 tháng 6 2020 lúc 21:08

Cái này còn tùy mốc thế năng mà bạn chọn nữa

Chọn mốc thế năng tại mặt đất

a) Cơ năng của vật là:

\(W_1=\frac{1}{2}mv^2+mgh=\frac{1}{2}.2.8^2+2.10.10=264\left(J\right)\)

b) Cơ năng ở độ cao cực đại là:

\(W_2=m.g.h_{max}\)

Áo dụng định luật BTCN ta có:

\(W1=W2\)

\(\Leftrightarrow m.g.h_{max}=264\)

=> \(h_{max}=\frac{264}{2.10}=13,2\left(m\right)\)

c) Ta có : \(Wt=3Wđ\) => \(Wđ=\frac{1}{3}Wt\)

Đề yêu cầu tính độ cao tức là liên quan tới thến năng vì vậy bn cứ viến đổi sao cho còn lại chắc thế năng để có h mà tính thôi

Tương tự nếu đề bảo tính vận tốc thì lại lật lại tính thế năng theo động năng để đưa về một ẩn và v

-> Cơ năng của vật tại vị trí thế năng bằng 3 lần động năng là:

Gọi h' là độ cao tại vị trí mà thế năng bằng 3 lần động năng

\(W_3=Wt+Wđ=Wt+\frac{1}{3}Wt=\frac{4}{3}Wt=\frac{4}{3}.m.g.h'\)

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

\(W_3=W_2\Leftrightarrow\frac{4}{3}.m.g.h'=m.g.h_{max}\)

\(\Leftrightarrow h'=\frac{h_{max}}{\frac{4}{3}}=\frac{13,2}{\frac{4}{3}}=9,9\left(m\right)\)

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 2 tháng 7 2020 lúc 21:00

m =0,2kg

v0 =5m/s; h=5m

g =10m/s2

a) W=?

b) H=?

c) W'=W-2J; H' =?

GIẢI :

a) \(W=mgh+\frac{1}{2}mv_0^2=12,5\left(J\right)\)

b) Khi vật đạt độ cao cực đại H => v=0

=> \(W=mgH\) <=> 12,5 = 0,2.10.H

=> H= 6,25(m)

c) W' = 12,5 - 2= 10,5(J)

=> W' = mgH' => 10,5 = 0,2.10.H'

=> H'= 5,25(m)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN