Bài 26. Thế năng

B.Trâm
28 tháng 6 2020 lúc 20:19

Chọn mốc thế năng tại vị trí ném

-> Thế năng tại vị trí ném là :

\(Wt_1=mgh=0\) ( vì h=0)

Động năng tại vị trí ném là:

\(Wđ_1=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}.0,1.10^2=5\left(J\right)\)

Sau khi ném vật lên 0,5s

Ta có:

\(h=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}.10.0,5^2=1,25\left(m\right)\)

\(v'=v-at\) ( vì đây là chuyển động ném thẳng đứng lên nên a=-g)

=> Thế năng tại vị trí sau khi ném đc 0,5s là :

\(Wt_2=mgh=0,1.10.1,25=1,25\left(J\right)\)

Động năng :

\(Wđ_2=\frac{1}{2}mv'^2=\frac{1}{2}.0,1.5^2=1,25\left(J\right)\)

Bình luận (0)
nguyen thi vang
28 tháng 6 2020 lúc 7:22

Bài 26. Thế năng

Bình luận (0)
trần trang
11 tháng 6 2020 lúc 18:08

Sửa đề ạ: 1m

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
25 tháng 5 2020 lúc 7:30

C.-250J

Bình luận (0)
hhy-chy
21 tháng 5 2020 lúc 16:24

a/ Cơ năng tại vị trí x= 5cm

\(W=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}.100.0,05^2=0,125\left(J\right)\)

Ko nhắc gì tới ma sát => bỏ qua ma sát?

Cơ năng vật khi qua vị trí cân bằng:

\(W=\frac{1}{2}mv^2\)

Cơ năng bảo toàn: \(\frac{1}{2}mv^2=0,125\Leftrightarrow v=5\left(m/s\right)\)

Bình luận (0)
hhy-chy
21 tháng 5 2020 lúc 16:25

Ủa làm xong mới để ý, rốt cuộc là lò xo đặt nằm ngang hay thẳng đứng vậy bạn, câu a là mình xét nó nằm ngang đó :D

Bình luận (0)
Hanako-kun
12 tháng 5 2020 lúc 18:31

a/ \(W_d=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}.0,2.0=0\)

\(W_t=mgh=0,2.10.20=40\left(J\right)\)

\(W=W_t+W_d=40\left(J\right)\)

Khi chạm đất, thế năng bằng 0, cơ năng bảo toàn và bằng 40(J)

b/ Khi chạm đất:

\(W=\frac{1}{2}mv'^2\Leftrightarrow40=\frac{1}{2}.0,2.v'^2\Leftrightarrow v'=20\left(m/s\right)\)

Khi đi được 1/2 quãng đường:

\(W=mg.\frac{h}{2}+\frac{1}{2}mv''^2\Leftrightarrow40=0,2.10.10+\frac{1}{2}.0,2.v''^2\)

\(\Leftrightarrow v''=10\sqrt{2}\left(m/s\right)\)

c/ Cơ năng khi vật dừng lại trong đất:

\(W'=mgh'=0,2.10.\left(-0,1\right)=-0,2\left(J\right)\)

Độ biến thiên cơ năng bằng công ngoại lực

\(\Leftrightarrow A_F=W'-W\Leftrightarrow F.0,1=-0,2-40\Leftrightarrow F=-402\left(N\right)\)

Bình luận (0)
Hanako-kun
11 tháng 5 2020 lúc 22:24

20/ \(A_P=P.s.\cos0=4000.10=40000\left(J\right)\)

21/ \(P=\frac{A}{t}=\frac{P.h}{t}=\frac{10^5.30}{1}=3.10^6\left(W\right)\)

22/ \(W_t=mgh=1000.9,8.\left(100-40\right)=588000\left(J\right)\)

Bình luận (0)
Hanako-kun
11 tháng 5 2020 lúc 19:11

Gọi khoảng cách từ mốc thế năng đến mặt đất là h (m), khoảng cách từ vị trí ban đầu đến mốc thế năng là k (m)

Ta có \(W_{t_1}=mgk=600\Leftrightarrow k=20\left(m\right)\)

\(W_{t_2}=mgh=-900\Leftrightarrow h=-30\left(m\right)\)

Lấy giá trị đại số thì h= 30(m)

18/ Cơ năng được bảo toàn:

\(W_{t_1}=\frac{1}{2}mv^2\Leftrightarrow v=\sqrt{\frac{600.2}{3}}=20\left(m/s\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN