Bài 26 : Quang Trung xây dựng đất nước

Thảo Phương
Thảo Phương CTV 28 tháng 6 2020 lúc 20:44

Những cống hiến của Quang Trung trong việc xây dựng đất nước:

- Đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước .

- Ban hành nhiều cải cách tiến bộ nhằm phục hồi và phát triển kinh tế , văn hóa , giáo dục ( ban chiếu khuyến nông , chiếu lập học , chọn chữ nôm làm chữ viết chính thức ... )

- Củng cố quốc phòng , thi hành chính sách ngoại giao .

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 26 tháng 5 2020 lúc 21:24

Trưa 30/1/1789 tức ngày mùng 5 Tết, đại quân Tây Sơn tiến vào kinh thành Thăng Long ăn mừng thắng lợi sớm hơn dự định hai ngày. Nhân dân kinh thành đã dâng lên nhà vua những cành đào đỏ thắm, bánh chưng xanh trong tiếng pháo nổ khắp nơi mừng đại thắng... Ngô Ngọc Du, một nhà thơ đương thời, đã ghi lại không khí tưng bừng của ngày chiến thắng oanh liệt đó của Tây Sơn trong bài thơ sau:

Đoàn voi chiến băng đại ngàn ra trận

Những chàng trai Thanh, Nghệ bỏ cày cuốc tòng quân

Mắt nhìn thẳng hướng Thăng Long giục bước

Một trận rồng lửa giặc tan tành

Bỏ thành cướp đò trốn cho nhanh

Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến

Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh...

Đại thắng Xuân Kỷ Dậu 1789 – Chiến công làm nên lịch sử

Chỉ trong năm ngày đêm đầu tiên của mùa xuân năm Kỷ Dậu, quân dân nước Việt đã đánh tan 20 vạn quân xâm lược nhà Thanh gọn gẽ, nhanh chóng. Trong lịch sử giữ nước, dân tộc ta đã tiến hành nhiều cuộc kháng chiến, đã từng đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược, nhưng chưa từng có một trận chiến oai hùng trong một thời gian ngắn như thế. Chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu - 1789 vì thế đã đi vào lịch sử dân tộc và lòng người Việt như một trong những mùa xuân kỳ diệu nhất, tiêu biểu một sức sống phi thường, ý chí kiên cường trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại; đánh tan giấc mộng xâm lăng và bành trướng của những thế lực phương Bắc.

Khác với những cuộc kháng chiến trước đây, kháng chiến chống Thanh cuối thế kỷ XVIII của đoàn quân Nguyễn Huệ là “cuộc chiến tranh nhân dân phát triển từ phong trào cách mạng nông dân Tây Sơn chống bọn phong kiến thối nát và giặc ngoại xâm”. Và trong cuộc kháng chiến thần thánh này, “ngọn cờ cứu nước đã trở thành ngọn cờ đại nghĩa dân tộc. Mọi tầng lớp yêu nước đã thật sự đoàn kết lại dưới ngọn cờ đó, đóng góp xương máu, công sức làm nên chiến thắng lẫy lừng”. Trong đội quân tiến vào giải phóng Thăng Long năm đó có nông dân, có sĩ phu, quan lại và có cả hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của những triều đại trước vốn ý thức “trung quân” cuối cùng cũng đi theo tiếng gọi của lòng yêu nước tham gia kháng chiến.

Chiến thắng xuân Kỷ Dậu 1789 là một chiến công vĩ đại vào loại bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng ấy trong mùa xuân của đất trời hòa quyện bản lĩnh và tư thế bất khuất của nhân dân Việt, chiến thắng để khẳng định văn hóa truyền thống, chủ quyền của dân tộc.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 1 tháng 5 2020 lúc 16:48

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, hiếm có một anh hùng nào như Hoàng đế Quang Trung, xuất thân áo vải, cả đời chinh chiến, danh vang bốn biển, đánh giặc lập nước, tôn vinh văn hiến, khuyến học khuyến tài, những bậc quốc sĩ danh thần cảm phục uy danh theo về giúp rập. Đặc biệt, trong hai lần đại phá quân Xiêm La và quân Thanh, ông đã bằng tài năng quân sự thiên bẩm của mình, đánh cho lũ giặc phía nam, phía bắc phải kinh hồn táng đởm.

Bình luận (0)
thao Nguyen

Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Tây Sơn thất bại trước cuộc tấn công của Nguyễn Ánh? A. Quang Trung mất, Quang Toản nối ngôi, nhưng không đủ năng lực B. Nội bộ triều Tây Sơn suy yếu C. Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của quân Xiêm C. Cả A và B Câu 2: Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn vào khoảng thời gian nào? A. Tháng 5 năm 1801 B. Tháng 6 năm 1801 C. Tháng 7 năm 1801 D. Tháng 8 năm 1801 Câu 3: Sau khi chiếm được Quy Nhơn, Nguyễn Ánh đánh thẳng vùng nào? A. Đà Nẵng B. Hội An C. Phú Xuân D. Quảng Ngãi Câu 4: Khi bị Nguyễn Ánh tấn công, Nguyễn Quang Toản chạy ra nơi nào? A. Quảng Bình B. Nghệ An C. Thanh Hóa D. Bắc Hà Câu 5: Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn từ năm nào và lấy niên hiệu là gì? A. Năm 1802. Niên hiệu là Gia Long B. Năm 1803. Niên hiệu là Minh Mạng C. Năm 1804. Niên hiệu là Thiệu Trị D. Năm 1805. Niên hiệu là Tự Đức Câu 6: Kinh đô của triều Nguyễn đặt ở đâu? A. Phủ Quy Nhơn B. Phú Xuân ( Huế) C. Đà Nẵng D. Gia Định Câu 7: Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế vào năm nào? A. Năm 1802 B. Năm 1804 C. Năm 1806 D. Năm 1807 Câu 8: Sau khi lên ngôi hoàng đế, nhà Nguyễn đã làm gì? A. Xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế thống nhất B. Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long). C. Xây dựng thành trì ở kinh đô, nhà vua trực tiếp điều hành công việc D. Cả ba lý do trên Câu 9: Những việc làm của nhà Nguyễn nhằm thực hiện mục đích gì? A. Củng cố quyền lực của giai cấp thống trị B. Giải quyết mâu thuẫn xã hội C. Nhanh chóng ổn định trật tự - xã hội D. Xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến triều đại trước Câu 10: Bộ Hoàng triều luật lệ được ban hành vào năm nào? A. Năm 1814 B. Năm 1815 C. Năm 1816 D. Năm 1817 Câu 11: Những năm 1831 – 1832, nhà Nguyễn chia nước ra bao nhiêu tỉnh? A. 10 tỉnh và 1 phủ trực thuộc B. 20 tỉnh và 1 phủ trực thuộc C. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc D. 40 tỉnh và 1 phủ trực thuộc Câu 12: Quan đứng đầu mỗi tỉnh lớn được gọi là: A. Chánh phó An phủ sứ B. Đô ti, thừa ti C. Tri phủ D. Tổng đốc Câu 13: Ai là người tổ chức nhân dân khai hoang lập ra huyện Tiền Hải và Kim Sơn? A. Nguyễn Tri Phương B. Phan Thanh Giản C. Nguyễn Công Trứ D. Hoàng Diệu Câu 14: Nhà Nguyễn đã làm gì để phát triển nông nghiệp? A. Khai hoang B. Lập đồn điền C. Thực hiện di dân, lập ấp D. Cả ba câu trên đều đúng Câu 15: Vì sao chế độ quân điền dưới thời Nguyễn không còn tác dụng phát triển và ổn định trong đời sống nhân dân? A. Nông dân bị trói buộc vào ruộng đất để nộp tô thuế B. Nông dân phải đi phu dịch cho nhà nước C. Phần lớn ruộng đất tập trung vào tay địa chủ D. Cả ba câu trên đều đúng Câu 16: Năm 1828, Nguyễn Công Trứ được triều Nguyễn cử giữ chức gì? A. Doanh điền sứ B. Tổng đốc C. Tuần phủ D. Chương lý Câu 17: Tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong? A. Vì nông dân bị nhà nước tịch thu ruộng đất B. Vì nông dân bị địa chủ, cường hào cướp mất ruộng đất C. Vì triều đình tịch thu ruộng đất để lập đồn điền D. Vì xuất hiện tình trạng “rào đất, cướp ruộng” Câu 18: Nhà Nguyễn ở đầu thế kỉ XIX có mối quan hệ như thế nào với nhà Thanh? A. Đối đầu gay gắt B. Không có quan hệ gì C. Thần phục D.Không ổn định lúc đối đầu, lúc hòa dịu Câu 19. Nhà Nguyễn ở đầu thế kỉ XIX có mối quan hệ như thế nào với Phương Tây? A. Tốt đep B. Thần phục C. Đóng cửa, khước từ mọi tiếp xuc D. Cả A và B Câu 20: Chính sách đóng cửa của triều Nguyễn đối với phương Tây đã gây ra hậu quả gì? A. Tạo ra cái cớ để Pháp chuẩn bị tiến hành xâm lược nước ta B. Bảo vệ đất nước trước hiểm họa ngoại xâm C. Loại bỏ các thành phần phản động theo đạo Thiên Chúa D. Tạo điều kiện mở rộng giao thương với nước ngoài Giải giúp với ạ

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 18 tháng 4 2020 lúc 15:03

Ngoài công lao đánh tan quân Thanh, giành lại độc lập cho đất nước, Nguyễn Huệ - Quang Trung còn khôn khéo trong việc ngoại giao.

Ngay sau khi đại phá quân Thanh ở trận Ngọc Hồi - Đống Đa, vua Quang Trung tìm cách xóa bỏ thù hằn bằng việc chiêu hàng, nuôi dưỡng hàng vạn tù binh nhà Thanh và thu dọn, cúng tế chiêu hồn quân Thanh; thực thi chính sách hòa giải với cường quốc phương Bắc và triều cống, xin phong vương. Bằng một kế sách ngoại giao khôn khéo, mua chuộc được các cận thần nhà Thanh (Phúc Khang An, Hoà Thân...), Nguyễn Huệ đã được vua Thanh chấp nhận cầu phong để nhà Tây Sơn chính thức thay thế nhà Lê làm chủ Đại Việt.

Quang Trung cũng làm nên 1 giai đoạn lịch sử hào hùng, vẻ vang, đáng tự hào của dân tộc.

=> Vì thế chúng ta phải biết ơn vua Quang Trung

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 23 tháng 3 2020 lúc 11:02

2.Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?

Để lập lại chế độ phong kiến tập quyền, nhà Nguyễn đã:

- Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, lập ra triều Nguyễn, củng cố nhà nước quân chủ tập quyền. Nhà vua trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước, từ trung ương đến địa phương.

- Năm 1815, ban hành bộ luật Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long).

- Chia cả nước làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc (Thừa Thiên). Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là chức tổng đốc, còn các tỉnh nhỏ là chức tuần phủ.

- Xây dựng quân đội gồm nhiều binh chủng, ở kinh đô và các trấn, tỉnh đều xây dựng thành trì vững chắc. Xây dựng hệ thống trạm ngựa trong cả nước để kịp thời chuyển tin tức.

=> Tăng cường tính tập quyền của nhà nước từ trung ương đến địa phương.

4.Em có nhận xét gì về cách tổ chức đơn vị hành chính dưới triều Nguyễn?

- Bộ máy chính quyền được hoàn thiện từ thời Nguyễn Ánh và Minh Mạng.

+ Năm 1802 khi lên ngôi Nguyễn Ánh đã tổ chức bộ máy chính quyền từ trung ương đến các địa. Tổ chức các đơn vị hành chính, cả nước được chia thành ba vùng: Bắc Thành, Gia Định thành và các trực doanh do triều đình trực tiếp quản lý.

+ Đến thời Minh Mạng, năm 1831 - 1832, bộ máy chính quyền hoàn chỉnh hơn, cả nước được chia thành 30 tỉnh và 1 phủ.

- Về luật pháp: Ban hành bộ luật Gia Long với các quy định chặt chẽ về việc bảo vệ nhà nước và các tôn ti trật tự phong kiến.

* Nhận xét:

- Bộ máy nhà nước ngày càng hoàn chỉnh và chặt chẽ.

- Nhìn chung bộ máy nhà nước thời Nguyễn giống thời Lê sơ.

- Những cải cách đó nhằm tập trung quyền lực vào tay nhà vua vì vậy nhà nước thời Nguyễn vẫn là nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở mức độ cao.

7.Thảo luận: Nhận xét về chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn? Hậu quả của chính sách đó?

- Tích cực: Duy trì quan hệ thân thiện với các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc.

- Hạn chế: Thực hiện chính sách ngoại giao "đóng cửa", khước từ mọi quan hệ với các nước phương Tây. => Thể hiện sự bảo thủ, lạc hậu, không tạo điều kiện cho đất nước giao lưu với các nước và các nền văn hóa tiên tiến trên thế giới, dẫn đến đất nước trì trệ.

9.Công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào?

Công cuộc khai hoang của triều Nguyễn đã có tác dụng:

+ Giải quyết tình trạng đất hoang hóa, tăng thêm diện tích đất canh tác.

+ Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Bình luận (0)
Hủ(Đam Mỹ)
Hủ(Đam Mỹ) 23 tháng 3 2020 lúc 10:22

Câu 1:

- Lễ hội Nghinh Ông

- Lễ hội chùa bà thiên hậu

Câu 2:

- Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh

- Dinh Độc Lập

- Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 23 tháng 3 2020 lúc 10:55

3.Vua Quang Trung đã có những biện pháp gì để phục hồi sản xuất nông nghiệp?

Ban hành “Chiếu khuyến nông” để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

=> Mùa màng trở lại phong đăng, năm phần mười trong nước khôi phục được cảnh thái bình.

6.Tại sao “mở cửa ải, thông chợ búa” thì công thương nghiệp lại phát triển?

- “Mở cửa ải” tức là mở cửa khẩu để thương nhân các nước vào buôn bán với nước ta và ngược lại.

- “Thông chợ búa” là việc buôn bán ở các chợ các địa phương được lưu thông.

=> Việc "mở cửa ải, thông chợ búa" đã thúc đẩy thương nghiệp phát triển, thương nghiệp phát triển làm cho nhu cầu hàng hóa tăng cao kéo theo sự phát triển của thủ công nghiệp.

7.Vua Quang Trung đã có chính sách gì để phát triển văn hoá, giáo dục?

- Ban bố Chiếu lập học, các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở trường học.

- Dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước.

- Giao cho Nguyễn Thiếp lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, làm tài liệu học tập.

=> Quang Trung đề cao việc phát triển giáo dục, muốn tiến tới thay thế tài liệu học tập bằng tiếng mẹ đẻ, thoát li khỏi sự lệ thuộc vào văn tự nước ngoài.

8.Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung?

Vua Quang Trung đã từng nói: “Xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển nhân tài làm gốc”. Cùng với việc ban bố Chiếu lập học cho thấy:

- Sự coi trọng chấn chỉnh nền giáo dục nước nhà và coi trọng sử dụng người hiền tài, từ đó đề cao việc đào tạo nhân tài cho đất nước từ các cấp làng xã đến phủ huyện.

- Tư tưởng đề cao việc dạy học cùng với hoài bão muốn có một nền giáo dục quốc dân phát triển để đào tạo được nhiều nhân tài, tri thức góp phần xây dựng đất nước hùng mạnh.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN