Bài 26: Oxit

Quốc
Hôm qua lúc 20:26

3 4 5 ạ

 

.

Bình luận (0)
Quang Nhân
21 tháng 7 lúc 10:50

Bài 1 : 

\(m_{O_2}=10.2-5.4=4.8\left(g\right)\)

\(n_{O_2}=\dfrac{4.8}{32}=0.15\left(mol\right)\)

\(4R+3O_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}2R_2O_3\)

\(0.2......0.15\)

\(M_R=\dfrac{5.4}{0.2}=27\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

=> R là : Al 

CTHH : Al2O3

Bình luận (0)

Câu 2:

a) nSO2=0,75(mol)

PTHH: \(SO2+\dfrac{1}{2}O2⇌\left(to,xt\right)SO3\)

nO2=nSO2/2=0,75/2=0,375(mol)

=>V(O2,ĐKTC)=0,375.22,4=8,4(l)

c) Tìm hiệu suất là sao em? 

Đề chưa chặt chẽ

Bình luận (0)

BÀI 1 CÁCH KHÁC:

PTHH:      4 R + 3 O2 -to-> 2 R2O3

Theo PT: 4M(R)________4M(R)+96(g)

Theo đề): 5,4__________10,2(g)

Theo PTHH và đề bài ta có:

10,2.4M(R)=5,4.(4M(R)+96)

<=>19,2M(R)=518,4

<=>M(R)=27(g/mol)

=>R(III) cần tím là Nhôm (Al=27)

=> CTHH oxit: Al2O3

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)
Quang Nhân
11 tháng 6 lúc 15:52

CaO: Canxi (II) oxit

=> Canxi chỉ có duy nhất hóa trị II, nên không cần ghi.

N2O: Đinitơ oxit 

=> Thiếu mono trước oxit

Na2O: Đinatri oxit

=> Bỏ hậu tố đi

Bình luận (0)
Quang Nhân
18 tháng 5 lúc 8:50

\(CT:XO_3\)

\(\%X=\dfrac{X}{X+48}\cdot100\%=40\%\)

\(\Leftrightarrow X=32\)

\(X:\text{Lưu huỳnh}\)

\(CT:SO_3\)

Bình luận (0)
hnamyuh
18 tháng 5 lúc 8:50

CTHH của oxit : XO3

Ta có : 

%X = X/(X + 16.3)   .100% = 40%

=> X = 32(Lưu huỳnh)

Vậy X là S, oxit là SO2(lưu huỳnh đioxit)

Bình luận (2)
hnamyuh
13 tháng 5 lúc 21:13

$NaO \to Na_2O$  : Natri không có hóa trị II

 

Bình luận (3)
Karik-Linh
13 tháng 5 lúc 21:13

NaO : Na có hpas trị 1 , oxi hóa trị 2 nên ct là Na2O

Bình luận (0)
Trọng Nghĩa Nguyễn
13 tháng 5 lúc 21:18

Đáp án:

NaO \(\rightarrow\) Na2O: Natri không có hóa trị II

Ag2O: Oxi không tác dụng với bạc

Bình luận (2)
Quang Nhân
7 tháng 5 lúc 9:07

a) 

3Fe + 2O2 -to-> Fe3O4 

b) 

2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 

c) 

Fe + 3/2Cl2 -to-> FeCl3 

d) 

2KClO3-to-> 2KCl + 3O2 

e) 

2Fe(OH)3 -to-> Fe2O3 + 3H2O 

f) 

P2O5 + 3H2O => 2H3PO4 

g) 

K2O + H2O => 2KOH 

h) 

2KMnO4 -to-> K2MnO4 + MnO2 + O2 

Bình luận (0)
Quang Nhân
7 tháng 5 lúc 8:25

a) 

2Mg + O2 -to-> 2MgO  => Hóa hợp 

b) 

2H2 + O2 -to-> 2H2O => Hóa hợp

c) 

FeO + H2 -to-> Fe + H2O => Thế 

d) 

2KClO3 -to-> 2KCl + 3O2 => Phân hủy

f) 

Zn + 2HCl => ZnCl2 + H2 => Thế 

Bình luận (0)

Em xoay ảnh đúng chiều nha!

Bình luận (0)

Mà nội dung đề em chụp cắt xén không hết kìa em!

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
4 tháng 5 lúc 21:16

CaSO4: Canxi sunfat

BaSO4: Bari sunfat

*P/s: Cả 2 chất trên là muối nhé bạn !

Bình luận (0)
Nguyễn Đình An
4 tháng 5 lúc 21:17

CaSO4: + Phân loại: muối

             + Gọi tên: Canxi sunfat

BaSo4: + phân loại: Oxit

             + Gọi tên: Bari photphat 

Bình luận (1)
Nguyễn Nho Bảo Trí
4 tháng 5 lúc 21:19

Đó là muối hết đó bạn ơi 

Muối : CaSO4: muối canxi sunphat(thạch cao sống)

           BaSO4: muối bari sunfat 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN