Bài 26. Các loại quang phổ

Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 23:00

Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ 10-11m đến 10-8m

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:57

Sau khi tráng trên giấy hiện những vạch đen (cực đại giao thoa) vạch trắng (cực tiểu giao thoa) nằm song song xen kẽ nhau.

Khoảng cách giữa hai vạch đen chính là khoảng vân của giao thoa.

Vậy khoảng cách giữa hai vạch đen là: i= \(\dfrac{0,36.1,2}{0,8}\)= 0,54 mm

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 13 tháng 3 2018 lúc 11:06

Chỗ đặt mối hàn mà kim điện kế lệch nhiều nhất, chính là một vân sáng, vậy: i = 0,5mm. Do đó: λ = \(\dfrac{ia}{D}\)= \(\dfrac{0,5.2}{1,2.10^3}\)\(\approx\) 0,833.10-3 mm = 0,833 μm

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 13 tháng 3 2018 lúc 11:20

Chọn câu đúng.

Tia hồng ngoại có

A. Bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

B. Bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

C. Bước sóng nhỏ hơn so với tia tử ngoại.

D. Tần số lớn hơn so với tia tử ngoại.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngô Minh Trí
Nguyễn Ngô Minh Trí 13 tháng 3 2018 lúc 11:45

Chọn câu đúng.

Tia hồng ngoại có

A. Bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

B. Bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

C. Bước sóng nhỏ hơn so với tia tử ngoại.

D. Tần số lớn hơn so với tia tử ngoại.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 13 tháng 3 2018 lúc 5:16

Ánh sáng đèn hơi thủy ngân để chiếu sáng các đường phố không tác dụng diệt khuẩn.

Giải thích: ánh sáng đèn hơi thủy ngân trước khi chiếu ra không gian bên ngoài đã được ngăn cách bởi một vỏ bóng đèn bằng thủy tinh hấp thụ hết các tia tử ngoại nên không còn tia tử ngoại chiếu ra bên ngoài gây ra tác dụng diệt khuẩn.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 13 tháng 3 2018 lúc 5:18

Bóng đèn bằng thủy tinh hấp thụ mạnh tia tử ngoại và đèn thường treo cao, nên tia tử ngoại của đèn không gây nguy hiểm cho ta.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:51

Một cái phích tốt nên vỏ cách nhiệt tốt, do đó, vỏ phích chỉ có nhiệt độ xấp xỉ nhiệt độ phòng nên không thể là nguồn phát tia hồng ngoại vào không khí.

Một ấm trà thì vỏ cách nhiệt kém nên có thể phát tia hồng ngoại vào trong không khí.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:52

Ta biết rằng bước sóng của ánh sáng trên quang phổ bảy màu giảm dần từ màu đỏ đến màu tím.

Tia hồng ngoại bị lăng kính làm lệch ít hơn tia màu đỏ, vậy phải có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ. Còn tia tử ngoại bị lệch nhiều hơn các tia tím, nên phải có bước sóng nhỏ hơn ánh sáng tím.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 13 tháng 3 2018 lúc 5:22

Căn cứ vào đặc điểm: Cả ba loại tia đều đo cùng một nguồn phát ra và được phát hiện cùng một dụng cụ.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:49

Vạch đỏ nằm bên phải vạch lam và vạch tím nằm bên trái vạch chàm.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN