Bài 25 : Thế giới rộng lớn và đa dạng

hientramsiuclever
hientramsiuclever 9 tháng 1 lúc 10:48

để phân loại các quốc gia trên thế giới ngta đã dựa vào các chỉ tiêu

-thu thập bình quân đầu người

- tỉ lệ tử vong của trẻ em

- chỉ số HDI ( chỉ số phát triển con người)

có 2 nhóm nước

- nhóm đang phát triển

- nhóm phát triển

Bình luận (0)
Utlover
Utlover 9 tháng 1 lúc 10:49

Các chỉ tiêu phân loại:

+Thu nhập bình quân đầu người

+Tỉ lệ tử vong của trẻ em

+Chỉ số phát triển của con người

Các nhóm nước trên thế giới

+Nước phát triển 

+Nước đang phát triển

+Nước kém phát triển

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
phạm thành trung
phạm thành trung 29 tháng 12 2020 lúc 20:34

Các bồn địa và sơn nguyêncác hồ, các dãy núi chính của châu Phi: Bồn địa Sát, Bồn địa Nin Thượng, bồn địa Công gô, bồn địa Ca-na-ha-ri; sơn nguyên Ê-ti-ô-pi-a, sơn nguyên Đông Phi; dãy núi At-lat, dãy Đrê-ken-bec; hồ Vic-to-ri-a….

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 29 tháng 12 2020 lúc 21:00

Các bồn địa và sơn nguyêncác hồ, các dãy núi chính của châu Phi: Bồn địa Sát, Bồn địa Nin Thượng, bồn địa Công gô, bồn địa Ca-na-ha-ri; sơn nguyên Ê-ti-ô-pi-a, sơn nguyên Đông Phi; dãy núi At-lat, dãy Đrê-ken-bec; hồ Vic-to-ri-a….

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 29 tháng 12 2020 lúc 19:44

- Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.

- Thế giới chúng ta đang sống thật đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

Bình luận (0)
Võ Hoàng Đạt
Võ Hoàng Đạt 29 tháng 12 2020 lúc 19:54

Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.Thế giới chúng ta đang sống thật đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

Bình luận (0)
Qunh-k. log
Qunh-k. log 28 tháng 12 2020 lúc 10:33

Việt Nam thuộc nhóm nc đang phát triển

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Thành
Nguyễn Duy Thành 23 tháng 12 2020 lúc 20:14

Thế giới chúng ta thật rộng lớn. ... Không chỉ rộng lớn mà thế giới còn rất đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

Bình luận (0)
đào đức hưng
đào đức hưng 23 tháng 12 2020 lúc 20:16

Thế giới chúng ta thật rộng lớn . Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương , địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng , con người đã có mặt trên tất cả các châu lục , trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.

Không chỉ rộng lớn mà thế giới còn rất đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 24 tháng 12 2020 lúc 11:45

- Thế giới chúng ta thật rộng lớn: Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.

- Không chỉ rộng lớn mà thế giới còn rất đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về: tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 23 tháng 12 2020 lúc 9:46

Dân cư trên thế giới thường không tập trung ở các vùng núi cao (Khó khăn về vấn đề giao thông vận tải, đi lại, vẩn chuyển hàng hóa, khí hậu lạnh), các vùng hoang mạc (khí hậu quá lạnh hoặc quá nóng, không có nguồn nước ngọt). Các khu vực thường chịu nhiều thiên tai (động đất, núi lửa, bão,...). Các khu vực nghèo tài nguyên thiên nhiên cũng có mức độ tập trung dân cư thấp hơn các vùng khác.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN