Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 27 tháng 6 2020 lúc 10:32

Khi các NST đơn đang di chuyển về 2 cực của tế bào, tức là tế bào đang ở kì sau nguyên phân hoặc kì sau giảm phân II.

- TH1: Tế bào đang ở kì sau nguyên phân sẽ có 4n NST đơn phân li về 2 cực của tế bào, để sau này khi tế bào chất phân chia tạo 2 tế bào con 2n. Vậy 4n = 20 → 2n = 10

- TH2: Tế bào đang ở kì sau giảm phân II sẽ có 2n NST đơn phân li về 2 cực của tế bào, để sau này khi tế bào chất phân chia tạo 2 tế bào con n tạo thành giao tử. Vậy 2n = 20.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 26 tháng 6 2020 lúc 22:54

* Đường tiêu hóa của cơ thể con người chứa một hệ vi sinh phức tạp. Chính hệ vi sinh này tạo ra tính ổn định và khả năng đề kháng của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

- Hệ vi sinh đường ruột khác nhau ở mỗi người, tính đặc trưng của nó phụ thuộc vào yếu tố di truyền và môi trường…

- Vì ở ruột của con người có hệ vi sinh đường ruột , hệ vi sinh đường ruột tạo ra tính ổn định và khả năng đề kháng của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Bình luận (0)
Trần Thị Vân Anh
Trần Thị Vân Anh 24 tháng 6 2020 lúc 8:42

đề bài hình như bị thiếu dữ kiện ....

#mã mã#

Bình luận (0)
Linh Phạm Khánh
Linh Phạm Khánh 4 tháng 9 2020 lúc 22:45

thời gian thế hệ là thời gian được tính từ khi một tế bào sinh ra tới khi nó phân chia, Tốc độ sinh trưởng riêng của VSV là số lần phân chia trong một đơn vị thời gian của một chủng trong điều kiện nuôi cấy cụ thể

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 7 tháng 6 2020 lúc 14:46

Một quần thể vi khuẩn có số lượng ban đầu là 4.106 tế bào. Trong điều kiện nuôi cấy thích hợp thì sau 1 giờ số lượng tế bào của quần thể này là 32.106 tế bào. Tính thời gian thế hệ?

----

Ta có: \(\frac{32.10^6}{4.10^6}=8=2^3\)

=> Có 3 thế hệ trong 1 giờ . Nên thời gian thế hệ là:

1:3= 1/3 (giờ)= 20(phút)

Một quần thể vi khuẩn ban đầu có 4.106 tế bào. Trong điều kiện nuôi cấy thích hợp thì số tế bào trong quần thể sau 3 giờ sẽ là bao nhiêu? Biết thời gian thế hệ là 30 phút?

---

Số thế hệ: 3: 0,5= 6(thế hệ)

Số TB trong quần thể sau 3 giờ là:

\(4.10^6.2^6=256.10^6\) (Tế bào)

Bình luận (0)
No choice teen
No choice teen 28 tháng 5 2020 lúc 8:23
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 23 tháng 5 2020 lúc 21:58

Số lần nhân đôi là 2.60/30=4 lần

Gọi số tế bào là a

Ta có a.24 =128 => a=8

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 23 tháng 5 2020 lúc 21:58

2h=120 phút

Số lần nhân đôi là 120/30=4 lần

Số tế bào ban đầu là a

Ta có a.24 =144 => a=9

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN