Bài 25 : Ôn tập chương III

tuan
tuan 3 tháng 4 2016 lúc 15:40

vì nhân dân các vùng xung quanh nổi dậy hưởng ứng 

 

Bình luận (0)
ân
ân 4 tháng 4 2016 lúc 19:10

do được nhân dân ủng hộ

Bình luận (0)
ân
ân 4 tháng 4 2016 lúc 19:11

và sức mạnh hơn hổ của ônghehe

Bình luận (0)
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ 11 tháng 1 lúc 19:46

cuộ khởi nghĩa 2 bà trưng,...

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà 28 tháng 6 2020 lúc 13:29

Nhân dân ta đã làm gì để giữ gìn phong tục tập quán và tiếng nói của mình?

- Nhân dân ta biết tiếp nhận và “Việt hoá” những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa.

- Người Việt cai quản các làng, xã, đây là bức thành trì vững chắc để bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc.

- Đại đa số nhân dân lao động nghèo khổ không có điều kiện theo học ở các trường dạy tiếng Hán.

- Tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán,… của người Việt đã được hình thành từ lâu đời, đậm đà bản sắc riêng, có sức sống mãnh liệt không thể bị tiêu diệt.

Chúc bạn học tốt!

#ngocha14092k7

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà 28 tháng 6 2020 lúc 13:33

Em hãy đánh giá âm mưu của phong kiến phương Bắc đối với nước ta?

Đánh giá âm mưu của phong kiến phương Bắc đối với nước ta: Âm mưu vô cùng thâm độc, dã man, tàn bạo. Cái này không rõ lắm, mình tự nghĩ ra nhé! Chúc bạn học tốt! #ngocha14092k7
Bình luận (0)
hà trần
hà trần 28 tháng 5 2020 lúc 21:14
STT Thời gian Tên gọi Đơn vị hành chính
1 179 TCN Giao Chỉ, Cửu Chân Quận
2 111 TCN Giao Chỉ, Cửu Chân Quận
3 Đầu Tk \(III\) Nhật Nam Châu
4 Đầu Tk \(VI\) Giao Châu Châu
5 Năm 618 Giao châu, Ái châu, Lợi châu, Đức Châu, Hoan châu, Ninh châu, An Nam đô hộ phủ Phủ

Bình luận (0)
hà trần
hà trần 28 tháng 5 2020 lúc 21:48

Bài 25 : Ôn tập chương III

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN