Bài 24 : Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Quangquang
Quangquang 13 tháng 12 2020 lúc 16:56

Công nghiệp năng lượng là một trong những ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một quốc gia. Nền sản xuất hiện đại chỉ có thể phát triển nhờ sự tồn tại của ngành năng lượng. Là động lực cho các ngành kinh tế, công nghiệp năng lượng được coi như bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất. Việc phát triển ngành công nghiệp này kéo theo hàng loạt các ngành công nghiệp khác như công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Công nghiệp năng lượng cũng thu hút những ngành công nghiệp sử dụng nhiều điện năng như luyện kim màu, chế biến kim loại, chế biến thực phẩm, hoá chất, dệt... Vì thế, công nghiệp năng lượng có khả năng tạo vùng rất lớn nếu như nó nằm ở vị trí địa lý thuận lợi. Thông qua chỉ số tiêu dùng năng lượng bình quân theo đầu người, có thể phán đoán trình độ phát triển kinh tế, kỹ thuật và văn hoá của một quốc gia.

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 29 tháng 12 2019 lúc 12:28

- Ngư nghiệp là thế mạnh của vùng bao gồm đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến hải sản làm muối.

- Du lịch cũng là thế mạnh nhờ có các bãi biển nổi tiếng như Non Nước, Nha Trang, Mũi Né .v..v.

- Hai quần thể di sản văn hoá thế giới : Phố Cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn, là những nơi du lịch nổi tiếng.

Bình luận (0)
Takahashi Eriko Mie
Takahashi Eriko Mie 21 tháng 11 2019 lúc 20:35

Ý nghĩa: Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi hàng hoá => Tăng tưởng kinh tế

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
Ngố ngây ngô CTV 14 tháng 12 2018 lúc 8:26

Sản lượng thuỷ sản:

+ N2000: 151.70%

+N 2010: 310.95%

+ N2014: 428.70%

Số lượng bò và năng suất lúa tình tương tự như sau: cho năm đầu tiên bằng 100%, SL năm tiếp theo chia cho năm đầu tiên và nhân 100​

Bình luận (2)
Ngọc Hnue
Ngọc Hnue 29 tháng 11 2018 lúc 9:47

Vùng Bắc Trung Bộ có năng suất trồng lúa thấp do:

- Diện tích đất canh tác ít, đất ở các đồng bằng kém màu mỡ.

- Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thời tiết diễn biến thất thường.

- Nhiều thiên tai: bão, lũ, hạn, nạn cát bay (ở ven biển).

- Cơ sở vật chất kĩ thuật của nông nghiệp nhìn chung còn kém phát triển.

- Đời sống nhân dân còn khó khăn, thiếu vốn đầu tư cho sản xuất...

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)
Đoàn ATú
Đoàn ATú 27 tháng 11 2018 lúc 19:36

.

Bình luận (0)
Vương Thảo Ly
Vương Thảo Ly 29 tháng 11 2018 lúc 21:40

Quan sát bảng số liệu ta thấy, giai đoạn 1995 - 2014 sản lượng thủy sản, số lượng đàn bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ đều có xu hướng tăng. Cụ thể là:

Sản lượng thủy sản tăng nhanh từ 108,7 nghìn tấn lên 466 nghìn tấn (tăng 357,3 nghìn tấn) Số lượng đàn bò tăng nhẹ từ 831,7 nghìn con lên 943 nghìn con (tăng 111,3 nghìn con) Năng suất lúa tăng từ 31,4 tạ/ha lên 55,2 tạ/ha (tăng 23,8 tạ/ha)
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN