BÀI 24. Tính chất của oxi - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Oxi trong không khí là đơn chất hay hợp chất?

a. Đơn chất b. Hợp chất c. Cả a và b d. Không có đáp án đúng

Câu 2: Những phát biểu nào sau đây là đúng với tính chất vật lí của oxi?

1. Khí oxi là chất khí không mùi

2. Khí oxi là chất khí có mùi hắc

3. Khí oxi ít tan trong nước

4. Khí oxi hòa tan được nhiều khí khác

5. Khí oxi nặng hơn không khí

6. Khí oxi nhẹ hơn không khí

a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 5 d. 2, 4, 6

Câu 3: Tính chất hóa học của đơn chất khí oxi và phương trình hóa học minh họa đúng là:

1. Tác dụng với phi kim: 2H2 + O2 2H2O

2. Tác dụng với kim loại: 4P + 5O2 2P2O5

3. Tác dụng với hợp chất: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O

4. Tác dụng với phi kim: 4Al + 3O2 2Al2O3

5. Tác dụng với kim loại: 2Zn + O2 2ZnO

6. Tác dụng với hợp chất: 2CO + O2 2CO2

a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 5 d. 1, 3, 5, 6

Câu 4: Dập tắt đám cháy do xăng dầu gây ra không dùng cách nào sau đây?

a. Phun nước b. Chùm chăn ướt

c. Phủ cát d. Dùng bình cứu hỏa

Câu 5: Cho một cây nến đang cháy vào bình thuỷ tinh rồi đậy kín. Hiện tượng gì sẽ sảy ra?

a. Nến tắt ngay b. Nến cháy to hơn

c. Nến cháy nhỏ dần rồi tắt d. Nến cháy to hơn rồi tắt

Câu 6: Các phương trình hóa học lập sai là:

1. 4Na + O2 2Na2O

2. 2Mg + HCl → MgCl2 + H2

3. Cu(OH)2 CuO + H2O

4. CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

5. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

a. 1, 2 b. 2, 5 c. 2, 4 d. 1, 5

Câu 7: Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 mol cacbon? 5 mol lưu huỳnh?

a. 120g b. 160g c. 80g d. 90g

MONG MỌI NGƯỜI GIÚP Ạ, CHỈ CẦN GHI CÂU NÀO KHOANH CÁI NÀO NHA!!!!

VD: số (1,2,3,4,..)-đáp án (a,b,c,d)

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.