Bài 24. Tán sắc ánh sáng

chu thị ánh nguyệt
7 tháng 1 2018 lúc 21:13

từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 là có 6 khoảng vân là 2,4 mm rồi mà ở kia tính 1 khoảng vân hoy mà toàn lớn hơn là s

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
5 tháng 1 2016 lúc 9:18

Hiện tượng chùm sáng trắng bị tách thành nhiều chùm đơn sắc khác nhau là tán sắc ánh sáng.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
5 tháng 1 2016 lúc 9:18

Chọn D

Bình luận (0)
Nhi Huỳnh
3 tháng 3 2017 lúc 22:34

áp dụng \(\dfrac{\lambda1}{\lambda2}=\dfrac{i1}{i2}\)ra câu A thì phải hihi

Bình luận (1)
Nguyễn Duy Bảo
5 tháng 1 2017 lúc 10:11

mkj;

/

Bình luận (0)
trần châu
5 tháng 1 2017 lúc 21:38
Ở tắc kè bông, nhóm tinh thể trong suốt siêu nhỏ có thể biến hóa cách ánh sáng phản xạ. Theo đó, khi chúng ở trạng thái bình thường, các tinh thể được sắp xếp trong mạng lưới khít hơn và phản chiếu ánh sáng xanh có bước sóng dài. Ngược lại khi bị kích động, mạng lưới tinh thể bung ra cho phép chúng phản xạ ánh sáng vàng và đỏ. Hiện tượng đổi màu chỉ xảy ra ở con đực.
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN