Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Yến Nguyễn
Thiếu tá -
21 tháng 11 2020 lúc 21:46

Tóm tắt:

P = 1kW = 1000W

U = 220V

a) R = ?

b) U' = 110V

m = 0,5l = 0,5kg

t01 = 290C

t02 = 1000C

H = 80%

c = 4180J/kg.K

(thắc mắc: c của nước phải là 4200J/kg.K chứ nhỉ *Cô Đỗ Quyên có thể giải thích cho em đc không ạ?*)

t = ?

Giải:

a) Điện trở của bếp điện

\(R=\frac{U^2}{P}=\frac{220^2}{1000}=48,8\Omega\)

b) Nhiệt lượng nước thu vào:

Qthu = m.c.(t2 - t1) = 0,5.4180.(100-20) = 167200J

Nhiệt lượng bếp điện tỏa ra:

\(H=\frac{Q_{thu}}{Q_{tỏa}}\Rightarrow Q_{tỏa}=\frac{Q_{thu}}{H}=\frac{167200}{80\%}=209000J\)

Thời gian để đun sôi nước:

Qtỏa = P.t => \(t=\frac{Q_{tỏa}}{P}=\frac{209000}{1000}=209s\)

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
21 tháng 5 2020 lúc 16:12

a/ \(E_c=NS\left|\frac{\Delta B}{\Delta t}\right|\cos0=1000.40.10^{-4}\left|\frac{0,06-0}{2}\right|=0,12\left(V\right)\)

b/ \(I=\frac{E_c}{R}=\frac{0,12}{4}=0,03\left(A\right)\)

Bình luận (0)
Tenten
11 tháng 4 2020 lúc 20:58

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN