Bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Lại Hoàng Hiệp
22 tháng 12 2020 lúc 20:23

- Dấu hiệu để nhận biết chi tiết máy : là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không thể tháo rời đc hơn nữa+ Nhóm chi tiết có công dụng chung: đc sử dụng trong nhìu loại máy khác nhau như bu lông, đai óc,lò so,....+ Nhóm chi tiết có công dụng riêng: chỉ đc sử dụng trong 1 loại máy nhất định như khung xe đạp, kim máy khâu

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN