Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873.

1. Cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền đông Nam Kì.

Câu 1. Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Câu 2. Tóm tắt vài nét về Trương Định ?

Câu 3. Quan sát hình 85 (SGK, trang 117), em hãy mô tả “Quang cảnh buổi lễ phong soái Trương Định”?

Câu 4 . So sánh hai thái độ, hai kiểu hành động của nhân dân và triều đình Huế trước sự xâm lược của thực dân Pháp:

2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì.

Câu 5. Thái độ của triều đình Huế sau khi kí Hiệp ước 1862?

Câu 6. Hậu quả của các việc làm trên của triều đình Huế là gì?

Câu 7. Trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kì?

Câu 8 . Hãy nêu vài nét về Nguyễn Trung Trực?

Câu 9. Hãy nêu vài nét về Nguyễn Hữu Huân?

Câu 10. Nhận xét về phong trào chống Pháp của nhân dân ta ở Nam Kì theo thứ tự sau: hoàn cảnh, số lượng, quy mô, kết quả.

Câu 11. Lập niên biểu những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ 1858 đến năm 1873.

Được cập nhật 14 tháng 1 lúc 19:53 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.