Bài 23 : Sông và hồ

Phạm Trần Hoàng Anh
Phạm Trần Hoàng Anh 18 tháng 8 2020 lúc 15:54

1) Sông: Dòng nước tự nhiên tương đối lớn, chảy thường xuyên trên mặt đất, thuyền bè có thể đi lại trên đó được.

Hồ: Vùng trũng sâu chứa nước tương đối lớn ở trong đất liền.

Hệ thống sông: là một mạng lưới các con sông nhỏ hợp thành cung cấp nước cho con sông chính. Bao gồm: Phụ lưu, sông chính và chi lưu Phụ lưu :cung cấp nước cho sông chính, Chi lưu là các sông thoát nước đi cho sông chính

2) Độ muối của nước biển Hồng Hải là 41 0/00 .

HỌC TỐT vui

Bình luận (0)
hoàng minh trọng
hoàng minh trọng 18 tháng 8 2020 lúc 14:20

1.

sông : là dòng chảy tự nhiên thường xuyên , tương đối ổn định trên bề mặt thực địa .

các bộ phận của sông : sông chính cùng vs phụ lưu và chi lưu . ng ta còn gọi là hệ thống sông .

hồ : là khoảng nc đọng tương đối sâu và rộng ở đất liền

2. độ muối trong nc biển hồng hải là 41‰ .

hk tốt nha

Bình luận (0)
hoàng minh trọng
hoàng minh trọng 18 tháng 8 2020 lúc 14:21

nếu họ làm đc thì pk lm ngay chứ ai lại chờ cho bạn lm xg r ms làm chứ ..... haiz

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
Phạm Trần Hoàng Anh 3 tháng 7 2020 lúc 20:13

Nile dài hơn

Bình luận (0)
santa
santa 3 tháng 7 2020 lúc 19:08

Sông dài nhất trên thế giới hiện nay là sông Nile nhé !

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
Phạm Trần Hoàng Anh 29 tháng 6 2020 lúc 20:39

Sông là những dòng chảy thường xuyên trên bề mặt lục địa

-Giá trị kinh tế của sông ngời là:

+ cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt

+ bồi đắp phù sa

+ cung cấp nguồn thủy sản

+ cung cấp cát

+ làm thủy điện

+ du lịch

Bình luận (0)
Ryoran Nho
Ryoran Nho 29 tháng 6 2020 lúc 20:34

- Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên lục địa.

* Sông có những giá trị kinh tế :

- Cung cấp nước cho sinh hoạt, tưới tiêu.

- Cung cấp điện, bồi đắp phù sa.

- Cung cấp thủy, hải sản.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 25 tháng 6 2020 lúc 13:45

- Giống: Chứa nước, phục vụ cho đời sống sản xuất và sinh hoạt của con người.

- Khác:

sông hồ
Khái niệm Là dòng chảy tương đối thường xuyên trên bề mặt lục địa. Là một lượng nước lớn đọng trên bề mặt lục địa.
Cấu tạo Gồm nhiều bộ phận như lưu vực, hạ lưu, phụ lưu,... tạo thành hệ thống sông. Cấu tạo đơn giản hơn sông.
Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN