Bài 23 : Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI-XVIII - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 23:II.Trình bày tổng quát bức tranh kinh tế , văn hoá cả nước ở các thế kỉ XVI-XVII?

1. Tinh hình kinh tế:

+ Nông nghiệp ở Đàng Ngoài:

Cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều đã.............................. nghiêm trọng nền sản xuất...................... Chính quyền............................ ít quan tâm đến công tác...........................................................................................................................................................

Ruộng đất công ở............................................................ Ruộng đất ..............................,........................., đói kém xảy ra................................., nhất là vùng....................,.....................,nông dân phải bỏ làng đi.................................

+ Nông nghiệp ở Đàng Trong; ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nhận xét: Nông nghiệp Đàng Ngoài không phát triển là do: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Thủ công nghiệp :

Từ thế kỉ XVII, xuất hiện thêm nhiều làng nghề thủ công nổi tiếng .........................................................................................

+Thương nghiệp:

Buôn bán phát triền, nhất là ở các vùng.............và..................., các thương nhân Châu Á và Châu Âu thường đến ................................................................................ buôn bán tấp nập.

Xuất hiện thêm một số đô thị,ngoái Thăng Long còn có................................................................................................................

2. Tình hình văn hóa:

+ Tôn giáo:

Nho giáo vẫn được .....................trong học tập,...............................và........................quan lại .............................. và ................. thời Lê sơ bị han chế, đến lúc này được phục hồi.

Nhân dân vẫn giữ được....................................., qua các..............................đã thắt chặt tình đoàn kết .................................... và bồi dưỡng .............................., đất nước.

Từ năm 1533, các giáo sĩ(.............................) theo thuyền buôn đến nước ta truyền bá............................................. Sang thế kỉ XVII-XVIII, hoạt động của các............................................ ngày................................

+ Sự ra đời của chữ Quốc ngữ:

Cho đến thế kỉ XVII,tiếng Việt đã ....................... và........................ Một số giáo sĩ............................,trong đó có giáo sĩ A-lếc- xăng đơ Rốt là người có đóng góp quan trọng, đã dùng chữ..........................để ........................................tiếng Việt và sử dụng trong việc...........................................................

Đây là thứ chữ viết................,.......................,............................,lúc đầu chỉ dùng trong việc..................,sau lan rộng ra trong.................................... và trở thành chữ................................ của nước ta cho đến ngày nay.

+ Văn học và nghệ thuật dân gian;

Các thế kỉ XVI-XVII, tuy văn học.......................... chiếm ưu thế,nhưng văn học......................... cũng phát triển mạnh.Nội dung chữ Nôm thường viết về................... tố cáo những........................... xã hội... Cácnhà thơ Nôm nổi tiếng như.......................................................................................................................................

Sang thế ki3XVIII,văn học....................................... phát triển mạnh mẽ,bên cạnh truyện Nôm dài như Phan Trần, Nhị độ Mai...,còn có chuyện.......................................................................................................

Nghệ thuật dân gian như......................,.................,..................................... nghệ thuật sân khấu.......................,..........................,............................... được phục hồi và.................

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.