Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

❤ ~~ Yến ~~ ❤
11 tháng 5 lúc 7:32

Một vật chuyển động, nếu vận tốc tăng gấp 2 thì động lượng cũng tăng gấp 2

Bình luận (0)
Lazyboy
11 tháng 4 lúc 17:28

Chọn mốc tính thế năng trọng trường tại vị trí ném.

Tại vị trí ném cơ năng chỉ gồm động năng, đến vị trí có độ cao cực đại thì cơ năng chỉ có thế năng hấp dẫn.

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có:

\(\dfrac{1}{2}mv_0^2=mgz\)

=> \(\dfrac{1}{2}.m.20^2=m.10.z=>z=20m\)

 

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
23 tháng 3 lúc 19:03

a) trước va chạm: p1 = m1v1 = 0,5.4 = 2kgm/s

sau va chạm chúng dính lại: p= v.(m1 + m2) = 0,8v kgm/s

Áp dụng bảo toàn động năng:

p1 = p2 <=> 2 = 0,8v => v = 2,5m/s

b) Áp dụng đl bảo toàn động lượng:

m1v1 = m2v <=> 2 = 0,3.v => v = 6,6m/s

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN