Bài 22. Luyện tập chương II: Kim loại

Duy Anh
Duy Anh 8 tháng 12 2020 lúc 21:47

Ta có: \(m_{Fe}=1\cdot98\%=0,98\left(tấn\right)\)

Trong Fe2O3.2H2O có \(\%Fe=\frac{56\cdot2}{196}\cdot100\%=\frac{400}{7}\%\)

\(\Rightarrow\%m_{Fe_2O_3.2H_2O}=\frac{0,98}{\frac{400}{7}\%}=1,715\left(tấn\right)\)

\(\Rightarrow m_{quặng\left(LT\right)}=\frac{1,715}{80\%}=2,14375\left(tấn\right)\)

\(\Rightarrow H=\frac{2,14375}{2,305}\cdot100\%=93\%\)

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 8 tháng 12 2020 lúc 20:06

PTHH: 2Al +3CuSO4→Al2(SO4)3+3Cu

-Gọi nAl là x ⇒mAl= 27x (gam)

-Theo PTHH ta có:

nCu = \(\frac{3}{2}\)nAl = \(\frac{3}{2}\)x⇒ mCu=96x (gam)

mtăng =2,07 (gam)

⇒96x -27x = 2,07

⇒69x=2,07

⇒x=0,03(mol)

+mAl=0,03.27=0,81(gam)

+nCu=\(\frac{3}{2}n_{Al}=0,045\left(mol\right)\)

+mCu=0,045.64=2,88(gam)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 21 tháng 10 2020 lúc 22:11

PTHH: \(KOH+HCl\rightarrow KCl+H_2O\) (1)

a) Ta có: \(n_{HCl}=0,25\cdot1,5=0,375\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{KOH}=0,375mol\) \(\Rightarrow V_{KOH}=\frac{0,375}{2}=0,1875\left(l\right)=187,5\left(ml\right)\)

b) Theo PTHH (1): \(n_{KCl}=n_{HCl}=0,375\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M_{KCl}}=\frac{0,375}{0,4375}\approx0,86\left(M\right)\)

c) PTHH: \(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\) (2)

Theo PTHH (2): \(n_{NaOH}=n_{HCl}=0,375mol\)

\(\Rightarrow m_{NaOH}=0,375\cdot40=15\left(g\right)\) \(\Rightarrow m_{ddNaOH}=\frac{15}{10\%}=150\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 14 tháng 5 2020 lúc 13:34

\(3KClO_3\underrightarrow{t^o}2KCl+3O_2\left(A\right)\\ O_2+2H_2\underrightarrow{t^o}2H_2O\left(B\right)\\ H_2O\underrightarrow{dp}H_2\left(D\right)+\frac{1}{2}O_2\\ PbO+H_2\underrightarrow{t^o}Pb+H_2O\\ Na_2O+H_2O\left(B\right)\rightarrow2NaOH\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 19 tháng 4 2020 lúc 11:11

Bạn xem lại đề giúp mk !

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 11 tháng 4 2020 lúc 9:50

Quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật được ứng dụng trong đời sống sản xuất: - Mối quan hệ cạnh tranh tạo ra hiện tượng khống chế sinh học, từ đó người ta ứng dụng hiện tượng này trong nông nghiệp bằng cách sử dụng các loài thiên địch để diệt sâu bọ có hại mà không cần dùng thuốc trừ sâu - Mối quan hệ hỗ trợ có thể được ứng dụng khi nuôi hoặc trồng các loài có sự hỗ trợ nhau từ đó làm tăng năng suất

VD: Nuôi ong mắt đỏ để hạn chế sâu đục thân ở vườn cam (loài ong này đẻ trứng ký sinh vào bên trong trứng của các loài sâu hại)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 24 tháng 3 2020 lúc 21:14

PTHH :

Fe(x) + 2HCl ----> FeCl2 + H2(x)

2Al(y) + 6HCl -----> 2AlCl3 + 3H2(1,5y)

nH2 = 5,6 : 22,4 = 0,25 (mol)

Đặt số mol của Fe là x ; số mol của Al là y

Ta có :

56x + 27y = 8,3 (*)

x + 1,5y = 0,25 => x = 0,25 - 1,5y (**)

Thay (**) vào (*) ta có :

56(0,25 - 1,5y) + 27y = 8,3

=> 14 - 84y + 27y = 8,3

=> 14 - 57y = 8,3

=> 57y = 5,7

=> y = 0,1 (mol)

=> x = 0,25 - 1,5 . 0,1 = 0,1 (mol)

=> mFe = 0,1 . 56 = 5,6 (g)

=> mAl = 0,1 . 27 = 2,7 (g)

=> %mFe = 5,6 . 100% : 8,3 = 67,5%

=> %mAl = 100% - 67,5% = 32,5%

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN