Bài 22 : Các đới khí hậu trên Trái đất

Minh Nguyệt
17 tháng 5 lúc 21:52

Tham khảo nha em:

– Sự phân bố của môi trường đới nóng trên thế giới nằm giữa hai chí tuyến (từ vĩ độ 30oB đến 30oN).

Đới nóng (nhiệt đới):
+ Vị trí: nằm giữa hai chí tuyến.
+ Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu quanh năm lớn, thời gian chiếu trong năm chênh lệch không nhiều.
+ Lượng nhiệt: nóng quanh năm.
+ Lượng mưa: từ 1500mm đến trên 2000mm.
+ Gió: thường hoạt động là gió Tín phong.
Bình luận (1)
Thanh Trung (Kirby think...
17 tháng 5 lúc 21:53

- Sự phân bố của môi trường đới nóng trên thế giới nằm giữa hai chí tuyến (từ vĩ độ 30oB đến 30oN).

- Đặc điểm khí hậu đới nóng:

+ Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu quanh năm lớn, thời gian chiếu trong năm chênh lệch không nhiều. + Lượng nhiệt: nóng quanh năm. + Lượng mưa: từ 1500mm đến trên 2000mm. + Gió: thường hoạt động là gió Tín phong.

Bình luận (0)
Cún Con Lười
17 tháng 5 lúc 22:06

Sự phân bố của môi trường đới nóng trên thế giới nằm giữa hai chí tuyến (từ vĩ độ 30oB đến 30oN).

 

Đặc điểm: 

vị trí nằm giữa hai chí tuyến

góc chiếu sáng lớn

nhiệt độ cao

gió Tín Phong

lượng mưa 1000mm đến 2000mm

 

Bình luận (0)

Đới nóng (nhiệt đới): 

+ Vị trí: nằm giữa hai chí tuyến. 

+ Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu quanh năm lớn, thời gian chiếu trong năm chênh lệch không nhiều. 

+ Lượng nhiệt: nóng quanh năm.  

+ Lượng mưa: từ 1500 mm đến trên 2000 mm. 

+ Gió: thường hoạt động là gió Tín phong.

 - Ôn đới (đới ôn hòa): 

+ Vị trí: từ 23 độ 27'B đến 63 độ 33'B ; từ 23 độ 27'N đến 63 độ 33'N.

+ Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng chênh lệch rõ rệt. 

+ Lượng nhiệt: trung bình. 

+ Lượng mưa: 500-1000 mm. 

+ Gió: thường hoạt động là gió Tây ôn đới. 

Bình luận (0)
🍀hạ vi lam🍀
9 tháng 5 lúc 21:39

Tk:

- Có hai đới ôn hòa, khoảng từ chí tuyến Bắc (23 độ 27 phút Bắc) đến vòng cực Bắc ( 66 độ 33 phút Bắc) và từ chí tuyến Nam (23 độ 27 phút Nam) đến vòng cực Nam (66 độ 33 phút Nam)

- Đặc điểm khí hậu đới ôn hòa: Lượng nhiệt nhận trung bình, bốn mùa thể hiện rất rõ trong năm

+ Gió thường xuyên thổi trong khu vực này là gió Tây ôn đới

+ Lượng mưa trung bình từ 500mm đến trên 1000mm

Bình luận (0)
Đổng Vy Vy
9 tháng 5 lúc 21:40

oki

nhiệt đới:vị trí:23 ddooj27 phút bắc đến 23 độ 27 phút nam

góc,thời gian chiếu sáng của mặt trời:lớn quanh năm

đặc điểm khí hậu:nhiệt độ:trên 20 độ c(nóng quanh năm)

gió:tín phong

lượng mưa:1000mm-2000mm

ôn đới:chí tuyến bắc -vòng cực bắc ,chí tuyến nam -vòng cựcnam

góc và thời gian chiếu sáng chênh lệch  nhiều

nhiệt độ trung bình

tây ôn đới

500mm-1000mm

 

Bình luận (0)
Đoàn Đạt
9 tháng 5 lúc 9:50

         Hãy vẽ vào vở: hình Trái Đất, các đai khí áp cao, khí áp thấp và các loại  gió Tín phong, gió Tây ôn đới. - Địa lí 6 (Trang 58 - 60 SGK) - Tech12h

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
7 tháng 5 lúc 8:05
a. Đới nóng (nhiệt đới)

 

- Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.

- Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.

- Gió thổi thường xuyên: Tín phong.

- Lượng mưa TB: 1000mm - 2000mm.

b. Hai đới ôn hòa (ôn đới)

 

Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.

- Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.

- Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới.

- Lượng mưa TB: 500 -1000mm.

c. Hai đới lạnh (hàn đới)

 

- Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.

Đặc điểm: Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm.

Gió thổi thường xuyên: Gió đông cực thổi thường xuyên. 

- Lượng mưa TB: dưới 500mm.

* Ngoài năm đới trên, trong các đới người ta còn phân ra một số đới có phạm vi hẹp hơn, có tính chất riêng biệt về khí hậu như: xích đới nằm gần đường Xích đạo hoặc cận nhiệt đới nằm ở gần các chí tuyến,...

Bình luận (0)
Maximilian
7 tháng 5 lúc 8:06

 Sự phân chi bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ.

            - Có 5 vành đai nhiệt

            -  Tương ứng với 5 đới khí hậu trên Trái Đất. (1 đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh)

a. Đới nóng (hay nhiệt đới)

            - Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.

            - Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.

            - Gió thổi thường xuyên: Tín phong

            - Lượng mưa trung bình: 1000mm – 2000mm.

b. Hai đới ôn hòa (hay ôn đới)

            - Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.

            - Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.

            - Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới

            - Lượng mưa trung bình: 500 -1000mm

c. Hai đới lạnh (hay hàn đới)

            - Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.

            - Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm.

            - Gió đông cực thổi thường xuyên.

            - Lượng mưa trung bình 500mm.

Bình luận (0)
🍀hạ vi lam🍀
4 tháng 5 lúc 21:30

Tk:

Các đới khí hậu trên Trái Đất :Hàn dới,ôn đới, nhiệt đới
a. Đới nóng (hay nhiệt đới)
– Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
– Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.
– Gió thổi thường xuyên: Tín phong
– Lượng mưa trung bình: 1000mm – 2000mm.
b. Hai đới ôn hòa (hay ôn đới)
– Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
– Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.
– Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
3 tháng 5 lúc 22:18

Giải thích cụ thể: Nhiệt độ lớn dẫn đến lượng hơi nước bốc hơi lên cao lớn và lượng mưa cx sẽ cao.

Bình luận (1)
Đổng Vy Vy
3 tháng 5 lúc 22:23

bởi vì nhận đc lượng ánh nắng,nhiệt độ cao hơn từ mặt trời, gây ra hiện tượng bốc hơi nhiều và sản sinh ra mưa.

Bình luận (0)
Nhật Minh
3 tháng 5 lúc 22:30

Vì đới nóng nằm gần đường xích đạo, nhận được nhièu ánh sáng mặt trời nên độ bốc hơi của nó sẽ cao hơn các đới khác nên lượng mưa sẽ lớn.

 

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Anh‏
3 tháng 5 lúc 15:16

Giá trị của sông ngòi:

Sông ngòi cung cấp nước để sinh hoạt và phục vụ tưới tiêu cho sản xuấtSông ngòi có giá trị lớn về thuỷ điện.Sông ngòi cung cấp một lượng lớn phù sa để đất đai màu mỡ, tăng năng suất cây trồng.Sông ngòi là đường giao thông để thuyền ghe hoạt động, nhất là các tỉnh miền TâySông ngòi còn là nơi cung cấp nguồn thuỷ sản, đồng thời là nơi nuôi trồng thuỷ sản.
Bình luận (0)
Dương Thanh Hằng
3 tháng 5 lúc 15:26

Sông ngòi có giá trị lớn về thuỷ điện. Sông ngòi cung cấp một lượng lớn phù sa để đất đai màu mỡ, tăng năng suất cây trồng. Sông ngòi là đường giao thông để thuyền ghe hoạt động, nhất là các tỉnh miền Tây. Sông ngòi còn là nơi cung cấp nguồn thuỷ sản, đồng thời là nơi nuôi trồng thuỷ sản.

Bình luận (0)
Dānyáng__tên tui é:>>>>...
3 tháng 5 lúc 18:01

- cung cấp nước cho nông nghiệp sản xuất, đời sống sinh hoạt

- là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật, giúp đa dạng hệ sinh thái

- giúp phát triển con đường giao lưu buôn bán giữa các khu vực

- cung cấp môi trường để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

- điều hòa nhiệt độ khí quyển, điều hòa lượng mưa

- tạo cảnh quan thiên nhiên đa dạng,...

 

Bình luận (0)
Hang Ta
1 tháng 5 lúc 20:51

chuẩn

 

Bình luận (0)
Thanh Trung (Kirby think...
1 tháng 5 lúc 20:53

WUT 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN