Bài 21 : Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Chọn Đ/A đúng. Giúp mik với Hạn cuối là 15/2 Câu 1. Thái độ của thực dân Pháp khi Phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương (1940)? * a.Chuẩn bị vũ trang chống Nhật. b.Hợp tác với lực lượng cách mạng Việt Nam chống Nhật. c.Đầu hàng Nhật và câu kết với Nhật đàn áp, bóc lột nhân dân Đông Dương. d.Rút chạy khỏi Đông Dương. Câu2. Tại sao nói thực dân Pháp ở Đông Dương đã đầu hàng phát xít Nhật * a.Pháp kí với Nhật Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương và các hiệp ước cam kết hợp tác với Nhật. b.Pháp đã dẫn đường cho phát xít Nhật vào xâm lược Đông Dương. c.Pháp đã nộp toàn bộ vũ khí chiến tranh cho phát xít Nhật. d.Cả A, B và C đều đúng. Câu 3. Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị nhân dân Đông Dương ? * a.Vì chúng muốn lợi dụng nhau để bóc lột nhân dân Đông Dương và tiêu diệt lực lượng cách mạng. b.Vì cả hai cùng thuộc phe phát xít. c.Vì Nhật muốn quân Pháp làm bia đỡ đạn cho Nhật ở Đông Dương, còn Pháp muốn lợi dụng sức mạnh của Nhật để mở rộng địa bàn chiếm đóng. d.Vì không lực lượng nào đủ sức đánh bại hoàn toàn lực lượng đối phương. Câu 4. Mặc dù bị Nhật ức hiếp nhưng thực dân Pháp vẫn tiếp tục khai thác Đông Dương bằng thủ đoạn nào ? * a.Thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” nắm độc quyền kinh tế Đông Dương và tăng cường đầu cơ tích trữ để bóc lột nhân dân ta nhiều hơn. b.Tăng các loại thuế. c.Thu mua lương thực theo lối cưỡng bức rẻ mạt. d.Độc quyền xuất nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam Câu 5. Nguyên nhân nào dẫn đến nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 làm 2 triệu đồng bào ta chết đói ? * a.Vì Pháp và Nhật bóc lột sức lao động nhân dân quá nặng nề. b.Vì chúng cưỡng bức thu mua lương thực với giá rẻ. c.Vì nhân dân ta liên tiếp gặp thiên tai mất mùa. d.Vì mùa màng bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.