Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

💢Sosuke💢
22 tháng 5 lúc 21:30

Các tổ chức chính trị do cơ quan, tổ chức nào quản lý?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Nhà nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam

C. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

D. Không cơ quan tổ chức nào quản lí, hoạt động tự do

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
22 tháng 5 lúc 21:30

A+B

Bình luận (0)
Dân Chơi Đất Bắc=))))
22 tháng 5 lúc 21:30

A và B nha

Bình luận (0)

Vì sẽ xây dựng được quan hệ tốt với nước bạn, sẽ có những người bạn tốt sẽ luôn giúp đỡ và đồng hành cùng với chúng ta. Cũng như trong tình trạng thế giới đang đối mặt với dịch Covid vậy, có đồng lòng thì mới vượt qua được khó khăn, gian khổ.

Bình luận (0)
Ú Bé Heo
12 tháng 5 lúc 15:08

*Nêu Đặc điểm chung của Pháp luật?

-Tính giai cấp (tính ý chí): pháp luật bao giờ cũng là một hiện tượng xã hội mang tính giai cấp. Pháp luật trước hết và luôn luôn là hệ thống các quy tắc xử sự thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền trong xã hội. ...

-Tính quy phạm phổ biến: Tính quy phạm là đặc trưng vốn có của mọi pháp luật.

*Tại sao đất nước lại đặt ra pháp luật ?

- Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm công bằng xã hội.

*So sánh pháp luật và kỉ luật?

-Giống nhau:

+Đều có tính bắt buộc

+Giúp cộng đồng, tổ chức, xã hội trật tự, ổn định, phát triển

+Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân

- Khác nhau:

Pháp luậtKỉ luật

- Do nhà nước ban hành

- Phạm vi rộng, áp dụng với tất cả mọi người

- Có tính cưỡng chế

- Do cơ quan, tổ chức ban hành

- Phạm vi hẹp, áp dụng với cá nhân nằm trong tổ chức đó

- Không có tính cưỡng chế

Bình luận (0)

Giống : Đều là những quy định chung buộc mọi người phải tuân theo

Khác :

- Pháp luật : do Nhà nước ban hành , đk Nhà nước đảm bảo bằng các biện pháp giáo dục , thuyết phục , cưỡng chế .

- Kỉ luật : những quy định chung của 1 cộng đồng hay 1 tổ chức xã hội ( nhà trường , cơ quan ...)

Lợi ích và sự cần thiết : giúp cho m.n có 1 chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động . Ngoài ra , còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân và toàn xã hội phát triển theo 1 định hướng chung 

Bình luận (0)
Hoàng Minh Hiếu
22 tháng 4 lúc 19:58

Giống : Đều là những quy định chung buộc mọi người phải tuân theo

Khác :

- Pháp luật : do Nhà nước ban hành , đk Nhà nước đảm bảo bằng các biện pháp giáo dục , thuyết phục , cưỡng chế .

- Kỉ luật : những quy định chung của 1 cộng đồng hay 1 tổ chức xã hội ( nhà trường , cơ quan ...)

Lợi ích và sự cần thiết : giúp cho m.n có 1 chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động . Ngoài ra , còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân và toàn xã hội phát triển theo 1 định hướng chung 

Bình luận (0)
TR ᗩ NG ²ᵏ⁶
21 tháng 4 lúc 17:53

- Sử dụng tài sản nhà nước vào lợi ích cá nhân

- Sử dụng tài sản nhà nước một cách bất hợp pháp 

- Xâm phạm, phá hoại tài sản nhà nước

- Vứt rác nơi công cộng

- Dùng lãng phí và tìm cách đưa tài sản nhà nước trở thành của  mình

 

Bình luận (0)
pl hienanh
21 tháng 4 lúc 18:38

Sử dụng tài sản của nhà nước vào mục đích cá nhân
Vứt rác bừa bãi nơi công cộng
Xâm phạm, phái hoại tài sản của nhà nước
Sử dụng tài sản của nhà nước lãng phí và không đúng mục đích
 

Bình luận (0)

Câu 1: Hành vi không giữ chữ tín

A. Luôn đến hẹn đúng giờ

B.là ngôi sao hàng đầu thường đến trễ các buổi diễn

C. Luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hẹn

D. Luôn giữ đúng lời hứa với mọi người

Bình luận (0)
ʟɪʟɪ
9 tháng 4 lúc 20:07

Liêm khiết là phẩm chất đạo đức, thể hiện lối sống trong sạch,không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ. 

Một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tính liêm khiết:

Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư .Cây ngay bóng thẳng , cây cong bóng vẹo .Cây ngay ko sợ chết đứng .Đói cho sạch, rách cho thơm
Bình luận (0)
minh nguyet
9 tháng 4 lúc 20:08
Liêm khiết là phẩm chất đạo đức, thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ. 

Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư .

Cây ngay bóng thẳng , cây cong bóng vẹo .

Cây ngay ko sợ chết đứng .

Đói cho sạch, rách cho thơm.

 
Bình luận (0)
🙂T😃r😄a😆n😂g🤣
9 tháng 4 lúc 20:09

Liêm khiết là phẩm chất đạo đức, thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.

 Một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tính liêm khiết:

Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư

Cây ngay bóng thẳng , cây cong bóng vẹo 

Cây ngay ko sợ chết đứng

Đói cho sạch, rách cho thơm

Bình luận (0)
đố biết ai

Câu 1: Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân và ……

A. nhân dân lao động.

B. giai cấp công nhân.

C. giai cấp cầm quyền.

D. giai cấp tiến bộ

Câu 2: Pháp luật do nhà nước ta xây dựng và ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích của ……

A. giai cấp công nhân.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. đa số nhân dân lao động.

D. giai cấp nông dân.

Câu 3: Pháp luật là phương tiện, công cụ để nhà nước

A. quản lí xã hội.

B. quản lí công dân.

C. bảo vệ các công dân.

D. bảo vệ các giai cấp.

Câu 4: Phương pháp và công cụ giúp nhà nước quản lí xã hội một cách hiệu quả nhất là

A. giáo dục.

B. pháp luật.

C. đạo đức.

D. kế hoạch.

Câu 5: Vai trò nào sau đây không phải là của pháp luật?

A. Công cụ để quản lí nhà nước.

B. Giữ vững an ninh chính trị.

C. Phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

D. Chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân.

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải là của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính thống nhất.

C. Tính bắt buộc.

D. Tính xác định chặt chẽ.

Câu 7: Pháp luật là hệ thống các …… do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của Nhà nước.

A. quy tắc.

B. quy tắc xử sự.

C. quy tắc xử sự chung.

D. quy định.

Câu 8: Pháp luật mang tính …… vì pháp luật do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của Nhà nước.

A. mệnh lệnh

B. chặt chẽ

C. quy phạm phổ biến

D. bắt buộc

Câu 9: Pháp luật nước ta thể hiện ý chí của giai cấp …… và nhân dân lao động, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

A. công nhân

B. nông dân

C. trí thức

D. công chức

Câu 10: Tính bắt buộc của pháp luật thể hiện ở chỗ ai cũng phải tuân theo, ai vi phạm sẽ bị xử lí theo quy định. Đúng hay Sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án:

 

Câu12345678910
Đáp ánACABDBCDAA

Bình luận (0)
Dân Chơi Đất Bắc=))))
9 tháng 4 lúc 20:06

1.A

2.C

3.A

4.B

5.D

6.B

7.C

8.D

9.A

10.A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN