Bài 20 : Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) (tiếp)

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 20 tháng 6 2020 lúc 19:51

Bài 19 : Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)

- Phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc.

Có 2 tầng lớp:

+ Thống trị: quan lại đô hộ, địa chủ Hán.

+Bị trị: Hào trưởng Việt và nhân dân.

Nhìn chung có 2 giai cấp chính là: địa chủ và nô lệ.

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Diệp
Vũ Ngọc Diệp 12 tháng 5 2020 lúc 9:34

*Khởi nghĩa Lý Bí:

⇒ Thời gian: Năm 542

⇒ Địa điểm: Thái Bình

⇒ Kết quả:

- Giành thắng lợi.

- Lý Bí lên ngôi hoàng đế (năm 544).

- Đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh đô ở vùng sông Tô Lịch, lập triều đình với hai ban văn võ.

⇒ Ý nghĩa: Cuộc khởi nghĩa Lý Bí cho ta thấy được lòng yêu nước, sự quyết tâm giành lại độc lập, tự do của đất nước ta trong lòng mỗi người dân. Đồng thời khi Lý Bí lên ngôi hoàng đế còn cho thấy rằng nước ta đã là một nước độc lập, có dân, có vua và có hạnh phúc, ấm no.

*Khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

⇒ Thời gian: Mùa xuân năm 40.

⇒ Địa điểm: Hát Môn (Hà Nội)

⇒ Kết quả: Kết quả cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là mang lại 3 năm độc lập cho người Việt tại vùng đất Giao Chỉ. Chế độ cai trị hà khắc của chính quyền nhà Hán ở phương Bắc: Sự áp bức, bóc lột, chèn ép nhân dân cùng với các chính sách đồng hóa người Việt tại Giao Chỉ.

⇒ Ý nghĩa:

- Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 đã khôi phục được nền độc lập của dân tộc, mở ra một trang mới trong lịch sử.

- Trong và sau thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã cho thấy được tinh thần yêu nước, ý chí quyết đấu, quyết thắng của nhân dân trong việc giành lại độc lập chủ quyền của đất nước.

- Khẳng định vai trò của người phụ nữ Việt Nam, mạnh mẽ – kiên cường.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 10 tháng 5 2020 lúc 19:19

Sự phát triển của giáo dục Việt Nam từ TK X-XV:

- Qua các thời kì Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Lê sơ nhìn chung giáo dục phát triển.

- Thời Lý, Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu. Tổ chức khoa thi đầu tiên ở kinh thành (1075)

- Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV, giáo dục Đại Việt từng bước hoàn thiện và phát triển, trở thành nguồn đào tạo quan chức và nhân tài cho cả nước.

- Thời Lê sơ quy chế thi cử được ban hành rõ ràng. Năm 1484, Nhà nước quyết định dựng bia Tiến sĩ. Hàng loạt trí thức được đào tạo góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Việc phát triển giáo dục đã tạo điều kiện để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và thông qua thi cử đã tuyển chọn được nhiều người có tài năng phục vụ cho đất nước.

Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng:

- Ghi danh những người có trí thức tài giỏi đỗ đạt trong các kì thi.

- Cổ vũ, khuyến khích hoạt động học tập, thi cử trong nhân dân.

Bình luận (0)
An An
An An 4 tháng 5 2020 lúc 14:46

Câu này lớp 10 ạ ai trả lời giúp e vs, e cảm ơn ạ

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 27 tháng 4 2020 lúc 21:48

Tên : Khởi nghĩa bà Triệu

Địa điểm: căn cứ Phú Điền (Hậu Lộc - Thanh Hóa), Người lãnh đạo : Triệu Quốc Đạt và Triệu Thị Trinh

Kết quả: Khởi nghĩa thất bại, bà Triệu hy sinh trên núi Tùng (Thanh Hóa)

Ý nghĩa: Thể hiện lòng yêu nước và ý chí quyết tâm dành độc lập cho dân tộc

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 27 tháng 4 2020 lúc 16:57

Nhìn hình 46 trang57: Lăng Bà Triệu ở núi Tùng ( Thanh Hoá) cho em biết về truyền thống gì của nhân dân ta?

Để tỏ lòng biết ơn Triệu Thị Trinh – người lãnh đạo nhân dân đứng lên chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248, nhân dân ta đã xây dựng đền thờ Bà Triệu

=>Thể hiện truyền thống " Uống nước nhớ nguồn" ,thể hiện sự thành kính và mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lòng yêu nước, đối nhân xử thế và biết ơn đối với các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 27 tháng 4 2020 lúc 14:21

Sự hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của hai anh em Bà Triệu và tinh thần yêu nước của nhân dân ở Cửu Chân. Nghĩa quân ngày đêm luyện tập chờ ngày nổi dậy, nói lên khí thế nô nức của nhân dân đi theo Bà Triệu. Sự khó nhọc, hi sinh cao cả của người mẹ dành cho người lính và đặc biệt là tinh thần chống giặc mạnh mẽ của người phụ nữ nước ta "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh"

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 21 tháng 4 2020 lúc 15:04

Để nô dịch nhân dân ta về tư tưởng, tinh thần, ngay từ thời Tây Hán, Nho giáo đã được chính quyền đô hộ truyền bá vào nước ta. Tiếng Hán và chữ Hán cũng được chính quyền đô hộ phổ biến ở Giao Châu nhằm làm công cụ thực hiện chính sách đồng hóa người Việt thành người Hán.

Bên cạnh đó chúng còn đẩy mạnh việc di dân Hán đến ở lẫn với người Việt, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục tập quán theo người Hán.

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 9 tháng 4 2020 lúc 10:08

Câu 1:

Trong các thế kỉ I - VI, văn hóa nước ta có những nét mới:

- Các trường dạy chữ Hán được mở tại các quận.

- Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo và những luật lệ, phong tục của người Hán được du nhập vào nước ta.

Câu 2:

Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên vì:

- Nhân dân ta biết tiếp nhận và “Việt hoá” những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa.

- Bộ máy cai trị của người Hán chỉ đến cấp huyện, tại các làng xã vẫn do người Việt đứng đầu, đây là bức thành trì vững chắc để bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc.

- Đại đa số nhân dân lao động nghèo khổ không có điều kiện theo học ở các trường dạy tiếng Hán.

- Tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán,… của người Việt đã được hình thành từ lâu đời, đậm đà bản sắc riêng, có sức sống mãnh liệt không thể bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, nhân dân ta luôn có ý thức giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc.

Bình luận (0)
Jeong Soo In
Jeong Soo In 9 tháng 4 2020 lúc 9:03

Câu 1:

Trong các thế kỉ I - VI, văn hóa nước ta có những nét mới:

- Các trường dạy chữ Hán được mở tại các quận.

- Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo và những luật lệ, phong tục của người Hán được du nhập vào nước ta.

Câu 2:

Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên vì:

- Nhân dân ta biết tiếp nhận và “Việt hoá” những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa.

- Bộ máy cai trị của người Hán chỉ đến cấp huyện, tại các làng xã vẫn do người Việt đứng đầu, đây là bức thành trì vững chắc để bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc.

- Đại đa số nhân dân lao động nghèo khổ không có điều kiện theo học ở các trường dạy tiếng Hán.

- Tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán,… của người Việt đã được hình thành từ lâu đời, đậm đà bản sắc riêng, có sức sống mãnh liệt không thể bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, nhân dân ta luôn có ý thức giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc.

Nguồn: Internet

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN