Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Sự biểu hiện triệu chứng thiếu phôtpho của cây là

2 câu trả lời

Sự biểu hiện triệu chứng thiếu sắt của cây là

2 câu trả lời

Sự trao đổi nước ở thực vật C4 khác với thực vật C3 như thế nào? 

1 câu trả lời

Chu trình C3 diễn ra thuận lợi trong những điều kiện nào? 

1 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.