Bài 2 : Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới

Nguyen Thi Mai
25 tháng 8 2016 lúc 14:40

- Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin.

- Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất,... 

Bình luận (0)
Admin
9 tháng 9 2016 lúc 9:44

- Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở :

    + Những thung lũng và đồng bằng của các con sông lớn như Hoàng Hà, sông Ấn, sông Nin,...

    + Những khu vực có nền kinh tế phát triển của các châu lục như Tây Âu và Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin, Tây Phi.

- Nguyên nhân : do có điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện

Bình luận (0)
Trần Việt Hà
25 tháng 6 2016 lúc 19:22

- Mật độ dân số là số dân trung bình sinh sống trên môt đơn vị diện tích lãnh thổ ( người / km2 )

- Tính mật độ dân số các nước năm 2001 :

+ Nước Việt Nam : 78,7 : 329314 = 2 , 4 ( người / km2 )

+ Nước Trung Quốc : 1273 : 9597000 = 1 , 3 ( người / km2 )

+ Nước In - đô - nê - xi - a : 206 , 1 : 1919000 = 1 , 8 ( người / km2 )

Bình luận (8)
huỳnh thị ngọc ngân
26 tháng 6 2016 lúc 8:48

2.

+mật độ dân số là dân số trung bình sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ, của một địa phương hay 1 nước

+ Việt Nam : 78 700 000 : 329314 = 238.9816406 = 239 ( người / km2 )

+ Trung Quốc : 1 273 300 000 : 9597000 =132.6768782 =  1323 ( người / km2 )

+ In-đô-nê-xi-a : 206 100 000 : 1919000 = 107.3996873 = 108   ( người / km2 )

Bình luận (4)
tiểu thư họ nguyễn
25 tháng 6 2016 lúc 19:25

bn cho đáp án rùi hỏi lm j nữa

Bình luận (3)
Admin
9 tháng 9 2016 lúc 9:41

- Những khu vực tập trung đông dân : Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông, Tây Âu và Trung Âu, Tây Phi, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin

- Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất : Nam Á và Đông Á

Bình luận (0)
Lê Quỳnh Trang
9 tháng 9 2016 lúc 21:05

- Những khu vực đông dân: + Những thung lũng và đồng bằng của các con sông lớn (Hoàng Hà, sông An, sông Hằng, sông Nin,...). + Những khu vực có kinh tế phát triển của các châu lục (Tây Au, Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin, Tây Phi). - Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất: Hai đồng bằng của hai con sông lớn: Hoàng Hà, sông Hằng. - Những khu vực thưa dân: các hoang mạc, các vùng cực và gần cực, các vùng núi cao, các vùng nằm sâu trong lục địa,... 

Bình luận (1)
Lê Thị Yến Vy
10 tháng 9 2016 lúc 19:33

những khu vực tập trung đông dân: đông bắc hoa kì ,đông nam braxin, tây phi ,tây âu và trung âu, trung đông, nam á ,đông nam á, đông á

hai khu vực có dân số cao nhất :niu i-oóc ,luân đôn

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN