Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Em hãy nêu lần lượt tên các ngành động vật đã học? Nêu đặc điểm
chung của mỗi ngành đó? Với mỗi ngành hãy kể tên tối đa các đại diện mà em
biết?

Câu 2: Hãy nêu đặc điểm của trùng kiết lị và trùng sốt rét:
Câu 3: So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét:
Câu 4: Vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh?
Câu 5: Cấu tạo giun đũa - vòng đời phát triển? Trình bày các biện pháp cơ
bản phòng chống giun đũa kí sinh?
Câu 6:
1. Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống trong đất? Vì sao mưa
nhiều giun đất lại chui lên mặt đất? Lợi ích của giun đất đối với đất trồng
2. Nêu cấu tạo trong của giun đất? Giun đất di chuyển như thế nào?
Câu 7: Để nhận biết các đại diện thuộc ngành giun đốt ta dựa vào đặc điểm
nào?
Câu 8: Nêu cấu tạo ngoài, cấu tạo trong và di chuyển của châu chấu?
Câu 9: Nêu vai trò thực tiễn của sâu bọ? Biện pháp chống sâu bọ có hại
nhưng an toàn cho môi trường?
Câu 10: Cho biết vai trò thự tiễn của ngành chân khớp? Ý nghĩa của lớp vỏ
kitin giàu canxi và sắc tố của Tôm?
Câu 11: Đặc đểm cấu tạo ngoài cá chép thích nghi môi trường sống?
Câu 12: Trình bày cấu tạo trong của cá chép? Hãy kể ra những biện pháp
đánh bắt cá ở địa phương gây ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi cá và ô nhiễm môi
trường?

( giúp mink với)

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.