Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

MinhLe
8 tháng 10 2020 lúc 15:06

Program HOC24;

const fi='Cau1.INP';

fo='Cau2.OUT';

var i,a,b,c,t,d: integer;

f: text;

function ucln(x,y: integer): integer;

var t: integer;

begin

while y<>0 do

begin

t:= x mod y;

x:=y;

y:=t;

end;

ucln:=x;

end;

procedure ip;

begin

assign(f,fi);

reset(f);

read(f,a,b,c);

close(f);

end;

procedure out;

begin

assign(f,fo);

rewrite(f);

for i:=b to c do

begin

if i mod a=0 then write(f,i,' ');

t:=t+i;

end;

writeln(f);

while t<>0 do

begin

t:=t div 10;

inc(d);

end;

writeln(f,d);

if ucln(a,b,c)=1 then write(f,1) else write(f,0);

close(f);

end;

begin

ip;

out;

end.

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
15 tháng 12 2019 lúc 20:36

- Một số mặt trái của internet là

1. Internet ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

2. Các trang web đen tràn ngập:

3.Tăng tình cảm ảo, xa rời tình cảm thật:

4. Lãng phí thời gian và xao nhãng học tập, làm việc:.

5. Nguy cơ mắc bệnh trầm cảm:

6. Giết chết sự sáng tạo:

7. Không trung thực và bạo lực trên mạng:

8. Thường xuyên so sánh bản thân với người khác:

9. Mất ngủ:

10. Thiếu riêng tư:

Bình luận (0)
Nelson Charles
7 tháng 11 2019 lúc 21:09

B

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
8 tháng 11 2019 lúc 19:26

Khi truy cập Internet, chúng ta không thể tiềm kiếm:

A. Thông tin về Trái Đất, Mặt Trời và các vì sao

B.Lời giải của mọi bài tập

C.Từ điện trực tuyến để tra cứu

D. Thông tin về một ngành khoa học như Toán học, Tin học, Vật lý

Bình luận (0)
Duyên
23 tháng 10 2019 lúc 19:38

– E-mail là dịch vụ thư điện tử. Đây là dịch vụ tích cực nhất trên Internet. Nó cho phép người dùng gửi, nhận, chuyển tiếp các thư điện tử (kể cả thư có tệp dính kèm).

– WWW là hệ thống thông tin dựa trên siêu văn bản. Có thể coi nó là dịch vụ thông tin đa phương tiện, tích hợp hầu hết các dịch vụ trên Internet cho phép duyệt, tìm kiếm, truyền và tổ chức liên kết các trang web.

– FTP (File Transfer Protocol) là dịch vụ truyền tệp (file) trên mạng. Các file có thể ở dạng văn bản, ảnh tình, ảnh video, các thư viện, đặc biệt là các phần mềm ứng dụng được cung cấp miễn phí hoặc thử nghiệm.

– Telnet là dịch vụ truy nhập từ xa. Đây là một công cự cơ bản của Internet. Telnet cho phép người sử dụng có thể truy cập vào một máy tính ở; và khai thác các tài nguyên của máy đó hoàn toàn giống như đang ngồi trước máy của mình.

– Chat là dịch vụ cho phép hội thoại trực tuyến (gồm có: text Chat, Voice Chat, Video Chat). Chat là phương tiện thời gian thực, nghĩa là những từ bạ gõ vào máy tính sẽ xuất hiện gần như tức thời trên màn hình của người nhị và trả lời của họ cũng sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn như vậy.

– NewsGroup là dịch vụ cho phép một nhóm người sử dụng mạng để trao đổi thông tin xung quanh một đề tài.

– Usenet là dịch vụ cho phép tập hợp vài ngàn nhóm NewsGroup. những nhóm trao đổi tin tức theo những chủng loại chuyên môn nhất định (máy tính, khoa học, tin tức,..). Giống như bản tin một người có thể gửi i để những người khác có thể đọc và trả lời hay tranh luận.

– VOIP là dịch vụ điện thoại trên Internet.

– Video Conference là dịch vụ phục vụ các hội nghị từ xa. Nhờ dịch vụ nà những người ở các vị trí địa lí cách xa. nhau có thể tham gia hội thảo: đọc được văn bản, nghe được tiếng nói, nhìn thấy hình ảnh của nhau thông qua một phòng họp ảo.

– WAP là dịch vụ kết nối điện thoại di động vào Internet.

Bình luận (0)
MinhLe
23 tháng 10 2019 lúc 21:27

Một số dịch vụ Internet:

- Tổ chức và khai thác thông tin trên web

- Tìm kiếm thông tin trên internet

- Thư điện tử

- Đào tạo qua mạng

- Hội thảo trực tuyến

Bình luận (0)
Mo Nguyễn Văn
16 tháng 9 2019 lúc 19:27

Ông google trả lời hộ đê

Bình luận (0)
@Nk>↑@
13 tháng 9 2019 lúc 17:24

Mạng internet ra đời vào năm 1969

Mạng internet được đưa vào Việt Nam vào ngày 19/11/1997

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Hà
28 tháng 8 2019 lúc 21:43

Máy chủ mạng Internet không có.Mạng Internet là dùng chung.hihi

Bình luận (0)
MAX KO
4 tháng 9 2019 lúc 19:03

Có rất nhiều máy chủ internet, nhưng thực tế thì ở nước ngoài có rất là nhiều máy chủ internet
vd: google, facebook, instagram...

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN