Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng

LILY NGUYỄN
LILY NGUYỄN 31 tháng 12 2020 lúc 20:04

Đất tơi xốp, thoáng khí, có đủ chất dinh dưỡng

cây phát triển tốt

năng suất cao

chất lượng nông sản tốt

Bình luận (0)
Nữ Hoàng Của Sự Tuyệt Vọng
Nữ Hoàng Của Sự Tuyệt Vọng 27 tháng 12 2020 lúc 16:03

tưới phun mưa là kỹ thuật đưa nước tới ruộng dưới dạng phun mưa nhân tạo nhờ vào việc sử dụng máy bơm nước cột áp cao kèm theo ống dẫn cùng mũi phun tạo mưa

chúc bạn hok tốt nha

vui

Bình luận (0)
Phương Thúy
Phương Thúy 27 tháng 12 2020 lúc 16:25

Tưới phun mưa là nước được phun thành hạt nhỏ tỏa ra như mưa bằng hệ thống vòi tưới phun.

Bình luận (0)
L.Ai
L.Ai 27 tháng 12 2020 lúc 9:29

Đất trồng gồm 3 thành phần: khí, lỏng và rắn

Bình luận (0)
Phạm Nguyên Thảo My
Phạm Nguyên Thảo My 27 tháng 12 2020 lúc 22:05

Căn cứ vào tỉ lệ các  loại hạt (thành phần đá và khoáng chất) trong đất người ta chia đất ra làm ba loại chính : đất cát, đất thịt và đất sét.

Bình luận (0)
bao pham
bao pham 12 tháng 11 2020 lúc 22:24

1.Phân hữu cơ thương dung dể bón lót vi các chất dinh dưỡng , cân có thơi gian để phân hủy thanh chất hoa tan mới sử dụng được

Phân đạm va kali thương dung để bón thúc vi chúng dễ hoa tan nên cây sử dụng được ngay

Địa phương em đã áp dụng biện pháp như xới đất , cay sâu , bưa kĩ , bón phân hữu cơ

2.Vai tro của giống la : Tăng vụ , Thay đổi cơ cấu cây trông

Các phương pháp chọn tạo hạt giống la :

+Phương pháp chọn lọc

+Phương pháp lai

+Phương pháp gây đột biến

+Phương pháp quy lấy mô

Điêu kiện bảo quản hạt giống la :

+Bảo quản thoáng

+Bảo quản kín

+Bảo quản lạnh

Bình luận (0)
Võ Hoàng Đạt
Võ Hoàng Đạt 25 tháng 9 2020 lúc 19:00

-đất sét, đất thịt, đất cát, đất đỏ, đất bazan.

-đất thịt tốt nhất cho cây vì đất thịt nhẹ và đất thịt trung bình có chế độ thấm nước, nhiệt độ, không khí điều hoà thuận lợi cho các quá trình lý hoá xảy ra trong đất. Dễ dàng cày bừa làm đất, thích hợp cho đa số các loại cây trồng.

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Quang Minh
Nguyễn Trọng Quang Minh 28 tháng 9 2020 lúc 19:57

đất thịt, đất cát, đất sét, đất ferarit, đất phù sa

đất thịt tốt:vì đất thịt có khả năng giữ nước và nhất dinh dưỡng tốt

đất phù sa tốt: vì cung cấp dinh dưỡng và phù sa cho cây

đất feralit tốt: vỏ phong hóa dày, đất thoáng khí, thoát nước, nghèo các chất badơ, nhiều ôxít sắt, nhôm

Bình luận (0)
Võ Hoàng Đạt
Võ Hoàng Đạt 25 tháng 9 2020 lúc 19:01

đất thịt tốt nhất cho cây vì đất thịt có thành phần cơ giới nhẹ, mang tính chất trung gian giữa đất cát và đất sét, có đầy đủ cả 3 cấp hạt cát, limon và sét. ... Đất thịt trung bình là tốt nhất, phù hợp nhiều loại cây trồng, dễ dàng trong việc làm đất và chăm bón.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN