Bài 2: Hình chiếu

Nguyễn Lữ Bình Nguyên
19 tháng 11 2020 lúc 16:13

Có 3 loại hình chiếu là hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh

Vị trí:

Hình chiếu đứng: ở góc trái bản vẽ.

Hình chiếu bằng: ở dưới hình chiếu đứng.

Hình chiếu cạnh: ở bên phải hình chiếu đứng.

Hướng chiếu: Hình chiếu đứng có hướng từ trước tới. Hình chiếu cạnh có hướng từ trái sang. Hình chiếu bằng có hướng từ trên xuống.

Bình luận (0)
Nguyễn Lữ Bình Nguyên
19 tháng 11 2020 lúc 16:14

câu b

Bình luận (0)
Suri Anh
31 tháng 10 2020 lúc 21:43

- Mặt phẳng chiếu đứng là mặt chính diện

- Mặt phẳng chiếu bằng là mặt nằm ngang

- Mặt phẳng chiếu cạnh là mặt bên phải

Chúc bạn học có hiệu quả!!

Bình luận (0)
Ling ling 2k7
31 tháng 10 2020 lúc 22:18

+Mặt phẳng chiếu đứng :có hướng chiếu từ trước tới

+Chiếu bằng: có hướng chiều từ trên xuống

+Chiếu cạnh: có hướng chiếu từ trái sang

-Mặt phẳng chiếu cạnh, chiếu đứng là hình tam giác cân và hình chiếu cạnh có hình tròn.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN